คอร์สเรียน (Course)

Virtual BeeLine: Ideate Practice Lab (Practice Lab)
Ideation made easy with practice 

เกี่ยวกับคอร์ส (Course Description)

Are you someone who has already learned about Ideation in Design Thinking, but when it’s time to come up with new ideas, do you feel unsure if you can do it? Maybe some extra practice would help you feel more confident in generating powerful and diverse ideas. That’s where BeeLine Practice Lab comes in! Our practice lab makes it easy for you to hone your ideation skills and boost your confidence. Join us and practice generating great ideas together!” 

สิ่งที่คุณจะได้รับ (What you'll learn)

– Practice ideation skills that you learned in the Ideate session. 

– Brainstorm ideas in each touchpoint Idea selection Ideas for prototypes. 

– Discuss and share practices for using the Design Thinking Ideation tools with other YourNextU members. 

ลงทะเบียนสนใจคอร์สนี้ (Apply Course)

 ฉันต้องการให้บริษัทฯส่งข้อมูลข่าวสารบริการและโปรโมชั่นต่างๆของ SEAC”
“I would like SEAC to send me updated services’ information and promotions.”

Loading

หลักสูตรที่น่าสนใจเพิ่มเติม

business-playground-business-model-makeover
/5
/5