YournextU

8 กลุ่ม การเรียนรู้ตลอดชีวิต​
เพื่อตอบสนองทุกความต้องการในการเรียนรู้ของคุณ

Professional Development​
Developing Your Professional Career

หลักสูตรในกลุ่มนี้ช่วยให้คุณมีเครื่องมือและความรู้ที่จำเป็นต่อการประสบความสำเร็จในบทบาทปัจจุบัน ตลอดจนเตรียมความพร้อมสำหรับโอกาสในการทำงานในอนาคต

 • Leadership
 • New Manager
 • Project Management
 • Sales
 • Marketing
 • Customer Service
 • Product Management
 • Administration
 • Finance
 • Human Resource Management
 • Production & Quality Control
 • Risk Management 
 • Safety Management 
 • Compliance Management 

New & Future Skills​​
Building New Skills

หลักสูตรในกลุ่มนี้ช่วยให้คุณก้าวไปข้างหน้าและพัฒนาทักษะในสาขาที่เกิดขึ้นใหม่ และที่เป็นที่ต้องการสูงในตลาดงานที่มีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว

 • Managing Team Performance
 • Impactful Communication
 • Effective Presentations
 • Influencing and Negotiation
 • Networking and Relationships
 • Problem Solving & Decision Making
 • Creativity & Innovation
 • Using Data
 • Digital Literacy
 • Data Analytics
 • Data Science
 • Cloud Architecture
 • Programing

Career Advancement​
Accelerating Your Career

หลักสูตรในกลุ่มนี้ช่วยให้คุณมีทักษะและความรู้ที่จำเป็นต่อการก้าวสู่ระดับต่อไปในอาชีพการงานและพร้อมรับมือกับความท้าทายใหม่ๆ สร้างโอกาสในการทำงานใหม่ และเพิ่มความพึงพอใจในการทำงาน

 • Finding the Right Career for You 
 • Taking Charge of Your Career
 • Preparing for a New Career

Trend Catching​
Keeping Up with Trends

หลักสูตรในกลุ่มนี้ช่วยให้คุณตามทันเทรนด์ธุรกิจและเทคโนโลยีล่าสุด และสามารถใช้ประโยชน์จากสิ่งเหล่านั้นเพื่อขับเคลื่อนธุรกิจในสภาวะตลาดที่เปลี่ยนแปลง เพื่อการเติบโตและความสำเร็จอย่างต่อเนื่อง

 • Tomorrow’s World of Work
 • Future Tech
 • Sustainability
 • AI, Machine Learning, & Automation
 • Blockchain

Creating the Future Workplace​
Managing Workplace Transformation

หลักสูตรในกลุ่มนี้ช่วยให้คุณปรับเปลี่ยนและพัฒนาองค์กรสมัยใหม่ที่มีวัฒนธรรมในที่ทำงานเชิงบวก มีประสิทธิผล และมีความยืดหยุ่นในการเผชิญกับการเปลี่ยนแปลง ครอบคลุมหัวข้อต่อไปนี้

 • Building an Engaging Wokplace
 • Promoting Workplace Diversity
 • Leading Change & Transformation
 • Developing a Sense of Intrapreneurship
 • Growing Teamwork and Collaboration
 • Staying Agile and Resilient 

Developing Business Acumen​​
Managing & Growing the Business

หลักสูตรในกลุ่มนี้ช่วยให้คุณมีความรู้และทักษะที่จำเป็นในการเริ่มต้น บริหารจัดการ และขยายธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ ไม่ว่าจะในฐานะผู้ประกอบการหรือผู้นำทางธุรกิจ ครอบคลุมหัวข้อต่อไปนี้

 • Becoming an Entrepreneur
 • Growing Your Business Acumen
 • Managing a Retail Business
 • Finance Essentials 
 • Marketing for SMEs 

Personal Growth​​​
Become a More Resilient & Satisfied Person

หลักสูตรในกลุ่มนี้ช่วยให้คุณพัฒนาตนเองในด้านความตระหนักรู้ในตนเอง การจัดการอารมณ์ การจัดการงานและสถานการณ์ต่าง ๆ เพื่อให้คุณบรรลุศักยภาพสูงสุดและนำไปสู่ความสำเร็จในเป้าหมายส่วนตัวและอาชีพ ครอบคลุมหัวข้อต่อไปนี้

 • Coping with any Situation
 • Personal Productivity
 • Mindset & Perspective
 • Understanding Yourself & Being with Others

Life & Wellbeing​​​​
Get the Most from Lifeerson

หลักสูตรในกลุ่มนี้ช่วยให้คุณพัฒนาความรู้ ความเข้าใจเพื่อบรรลุความสมดุลในทุกด้านของชีวิต ไม่ว่าจะเป็นการดูแลสุขภาพตนเองและครอบครัว การพัฒนาทักษะในงานอดิเรก การจัดการการเงินส่วนบุคคล เพื่อให้คุณมีชีวิตที่มีความสุขและเติมเต็มยิ่งขึ้น ครอบคลุมหัวข้อต่อไปนี้

 • Hobbies & Casual Careers
 • Setting Life Goals
 • Self-Care & Wellbeing
 • Family & Parenting
 • Positive Psychology