คอร์สเรียน (Course)

Making a Connection​
Mastering Customer Relationships for Sales Success ​ ​

เกี่ยวกับคอร์ส (Course Description)

You know what they say, “good relationships with customers lead to business success”. But if you’re having trouble convincing your customers, despite having great products and services, don’t worry! Our course will teach you how to earn their trust by understanding their diverse personalities with DISC tools and maintaining strong relationships through effective communication. Pretty cool, right? So, what are you waiting for? Let’s dive in and enroll now! 

สิ่งที่คุณจะได้รับ (What you'll learn)

– Building a relationship with customer and Establishing Credibility. 

– Excellent Customer Service and Tools to access and communication customer. 

– Applying DISC principles to understand and manage customers effectively 

ลงทะเบียนสนใจคอร์สนี้ (Apply Course)

 ฉันต้องการให้บริษัทฯส่งข้อมูลข่าวสารบริการและโปรโมชั่นต่างๆของ SEAC”
“I would like SEAC to send me updated services’ information and promotions.”

Loading

หลักสูตรที่น่าสนใจเพิ่มเติม

/5