YournextU

คอร์สเรียน (Course)

The E3 Leader
ทักษะการเป็นผู้นำ

เกี่ยวกับคอร์ส (Course Description)

ทักษะการเป็นผู้นำแบบ E3 จะใช้คอนเนคชั่นอันทรงพลังและพูดคุยหารือเพื่อหาทางแก้ปัญหา ในซี่รีส์นี้จะสอนให้คุณรู้จักพื้นฐานก้าวแรกของ E3 Leadership นั่นคือการสร้างความเชื่อใจและความเข้าใจ ทำความรู้จักกับคนรอบกายในฐานะคนเท่ากัน เชื่อมโยงกับเขา ทำความเข้าใจสิ่งที่เขาต้องเจอ ในคลาสนี้คุณจะได้รู้จัก E3 Arrow เครื่องมือสร้างความสัมพันธ์กับคนรอบข้าง

สิ่งที่คุณจะได้รับ (What you'll learn)

ก่อนจะเสริมสกิลในการสร้างแรงจูงใจให้คนรอบข้าง ให้เขารู้ว่าเขาคือส่วนหนึ่งที่มีค่าในการผลักดันองค์กรไปข้างหน้า คุณจะได้เรียนเทคนิคการใช้สมองคิดเป็นภาพ เห็นและเข้าใจสิ่งที่ซ่อนอยู่ลึก เมื่อทำให้เขาตั้งเป้าหมายได้แล้ว คุณจะได้เรียนรู้ทักษะสร้างความมั่นใจให้คนในทีมเชื่อมั่นว่าตนเองจะทำเป้าหมายนั้นได้สำเร็จจริง และทำให้เขารู้สึกเป็นเจ้าของงานที่ทำ

เนื้อหาของคอร์สนี้ (Course Detail)

คอร์สทักษะการเป็นผู้นำในแบบ E3 สร้างความมั่นใจต่อการรับมือความท้าทายที่เกิดขึ้น และสร้างแรงจูงใจในที่ทำงานต่อเพื่อร่วมงาน เพื่อให้ทุกคนเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันองค์กรให้ก้าวเดินต่อไป

  • เรียนรู้พื้นฐานของ E3
  • ทำความรู้จักเทคนิครับมือความท้าทาย เช่น การรับมือ นวัตกรรม ความสามารถในการฟื้นตัว การเติบโต สมาธิ และความรับผิดชอบ
  • ทำความรู้จักทฤษฎี Three Brains และ Ask/ Tell Framework
  • ทฤษฎี Visual Success
  • มองความสำเร็จให้เป็นภาพ นิยามความสำเร็จ วิธีการประเมินความสำเร็จระหว่างทาง
  • ทฤษฎีคำถามปลายเปิดและห่วงโซ่คุณค่า
  • เรียนรู้การกำหนดแผนปฏิบัติงานด้วยหลักการคิดเป็นภาพ สร้างความมั่นใจและความทุ่มเทในการทำงานให้กับคนในทีม รวมถึงหลักการชื่นชมและให้รางวัลความสำเร็จให้มีประสิทธิภาพ

 

ลงทะเบียนสนใจคอร์สนี้ (Apply Course)

 ฉันต้องการให้บริษัทฯส่งข้อมูลข่าวสารบริการและโปรโมชั่นต่างๆของ SEAC”
“I would like SEAC to send me updated services’ information and promotions.”

Loading

หลักสูตรที่น่าสนใจเพิ่มเติม

business-playground-business-model-makeover
/5
5/5