YournextU

คอร์สเรียน (Course)

SimpliLearn University
Advanced SEO

เกี่ยวกับคอร์ส (Course Description)

ในยุคปัจจุบันทุกภาคธุรกิจต่างคาดหวังให้เว็บไซต์ตนเองอยู่ในอันดับบนสุดของ Google เพราะจะเป็นสิ่งที่ทำให้มั่นใจได้ถึงการดึงดูดผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์เป็นจำนวนมาก การใช้ SEO อย่างมีกลยุทธ์และมีประสิทธิภาพ ไม่เพียงแต่ช่วยการสร้างยอดการคลิ๊กเข้าสู่เว็บไซต์เท่านั้น แต่ยังช่วยสร้างการรับรู้ถึงแบรนด์และความน่าเชื่อถือของแบรนด์ รวมทั้งสร้างความแตกต่างให้กับเว็บไซต์จากคู่แข่งได้อีกด้วย SEO ยังช่วยให้ได้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความพึงพอใจของลูกค้า และประเภทของผลิตภัณฑ์และบริการที่ผู้ใช้งานต้องการ  ดังนั้นในยุดิจิทัลนี้ SEO จึงเป็นทักษะที่สำคัญอย่างหนึ่งของธุรกิจ 

สิ่งที่คุณจะได้รับ (What you'll learn)

หลักสูตร Advanced Search Engine Optimization (SEO) ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้ผู้เรียนเชี่ยวชาญด้าน SEO หรือการทำให้เว็บไซต์ติดอันดับการค้นหา ผู้เรียนจะเกิดความเชี่ยวชาญในหลายแง่มุมของ SEO รวมถึงกระบวนการกระตุ้นปริมาณการเข้าชมเว็บไซต์ ด้วยการบริหารจัดการคำค้นหา, การเพิ่มประสิทธิภาพการทำ SEO แบบอาศัยปัจจัยภายในและภายนอกให้เหมาะสมที่สุด, การสร้างลิ้งก์, การสร้าง URL, การวิเคราะห์ SEO และอื่นๆ ตลอดจนการเตรียมความพร้อม สำหรับการจัดการแนวคิดริเริ่มด้านการตลาด เน้นการทำให้ลูกค้าเข้ามาหาแบรนด์หรือเข้าชมเว็บไซต์ นอกจากนี้ยังครอบคลุมและส่งเสริมการเขียนโปรแกรม เนื้อหา การมองเห็น และความสำเร็จโดยรวมของเว็บไซต์ เตรียมความพร้อมเพื่อความเป็นมืออาชีพด้าน SEO เพื่อนำไปต่อยอดในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย 

 

ผู้เรียนจะเข้าใจทักษะพื้นฐานในการทำ SEO ระดับมืออาชีพ และ เรียนรู้วิธีการค้นหาหลายวิธีเพื่อการรวบรวมข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ, ดึงดูดยอดการเข้าชมเว็บไซต์ผ่านเครื่องมือค้นหา เพิ่มการมองเห็นและลูกค้าใหม่, ทำความเข้าใจว่าเครื่องมือค้นหาทำงานอย่างไร และ ใช้แนวคิดการทำวิจัยเพื่อทำการตลาดเว็บไซต์ให้ประสบผลสำเร็จ , ได้ใช้แนวปฏิบัติและเทคนิคที่ดีที่สุด เพื่อส่งเสริมการจัดอันดับของเครื่องมือค้นหาเพื่อให้เว็บไซต์อยู่ในระดับต้นๆ และได้เรียนรู้แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด เกร็ดความรู้ และเคล็ดลับเกี่ยวกับการตลาดผ่านเนื้อหา (Content Marketing) 

เนื้อหาของคอร์สนี้ (Course Detail)

Lession 1 : Introduction to SEO 

Lession 2 : How Search Engine Work 

Lession 3 : Keyword Research 

Lession 4 : On Page Optimization 

Lession 5 : Website Management and Optimization 

Lession 6 : Off Page SEO 

Lession 7 : Planning a New Website 

Lession 8 : Market Your Optimized Website 

Lession 9 : Local Business SEO 

Lession 10 : What’s Next learning path 

ลงทะเบียนสนใจคอร์สนี้ (Apply Course)

 ฉันต้องการให้บริษัทฯส่งข้อมูลข่าวสารบริการและโปรโมชั่นต่างๆของ SEAC”
“I would like SEAC to send me updated services’ information and promotions.”

Loading

หลักสูตรที่น่าสนใจเพิ่มเติม

business-playground-business-model-makeover
/5
5/5