คอร์สเรียน

Self Leadership
ปลุกภาวะผู้นำตัวเอง มุ่งสู่เป้าหมาย
โดยไม่ต้องรอคำสั่ง ​

เกี่ยวกับคอร์ส

เปลี่ยนคุณเป็นคนใหม่ด้วยการปลุกภาวะผู้นำในตัวคุณขึ้นมา ให้คุณเป็นคนที่กล้าเปลี่ยนแปลงตัวเอง โดยไม่ต้องรอโอกาสหรือความช่วยเหลือจากใคร ดังนั้น จุดเริ่มต้นของผู้นำคือ การสามารถนำตนเองได้ นำตัวเองให้ลงมือทำในสิ่งที่ตัวเองคิด นำตัวเองเข้าหาผู้อื่นได้อย่างถูกวิธี ซึ่งผู้ที่นำตนเองได้นั้นจะสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถตัดสินใจเองได้อย่างรวดเร็วขึ้นซึ่งจะส่งผลให้การทำงาน หรือการใช้ชีวิตนั้นมีความคล่องตัวมากขึ้น   

สิ่งที่คุณจะได้รับ

เปลี่ยนตัวเองให้เป็นคนที่ทำอะไรได้สำเร็จและไม่ต้องรอคำสั่ง 

 1. วิธีการก้าวออกมาจากคำว่า ทำไม่ได้ 
 2. รู้ระดับความสามารถของตัวเอง และรู้ว่าต้องการความช่วยเหลือเรื่องอะไร  
 3. วิธีการพูดคุยอย่างไร ให้ได้รับความช่วยเหลือ 
 4. เปลี่ยนตัวเองเป็นคนที่อยากทำอะไร ก็มีโอกาสประสบความสำเร็จ 

เนื้อหาของคอร์สนี้

 • ภาวะผู้นำในตนเองคืออะไร และสำคัญอย่างไร  
 • ค้นหาความคิดหรือความเชื่อที่ทำให้ตนเองไม่ก้าวหน้า 
 • วิธีการปรับความคิดและการตั้งเป้าหมายที่ถูกต้อง 
 • การประเมินระดับความสามารถของตนเอง  
 • เทคนิคการขอความช่วยเหลือเพื่อให้ได้รับความร่วมมือ

 

คอร์สนี้มีการเรียน 2 รูปแบบ  

  • เรียนสดที่ตึก FYI Center​ : จำนวน 2 ครั้ง ครั้งละ 3 ชั่วโมง 30 นาที 
  • เรียนสดผ่าน Zoom : จำนวน 3 ครั้ง ครั้งละ 2 ชั่วโมง

 

          

 

ลงทะเบียนสนใจคอร์สนี้

 ฉันต้องการให้บริษัทฯส่งข้อมูลข่าวสารบริการและโปรโมชั่นต่างๆของ SEAC” 

 9,001 ยอดชมทั้งหมด,  1 ยอดชมวันนี้

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

หลักสูตรที่น่าสนใจเพิ่มเติม

5/5
5/5