คอร์สเรียน

Self Leadership
ปลูกฝังภาวะผู้นำ

เกี่ยวกับคอร์ส

ส่วนประกอบแรกของการสร้างผู้นำในตนเอง คือ การท้าทายกับความคิดที่เราเชื่อว่ามันมีอุปสรรคบางอย่างอยู่ สิ่งนี้จำกัดการทำให้เรามองหาความเป็นไปได้ส่วนประกอบที่สอง คือ ความสามารถในการเปิดประตูสู่พลังอำนาจที่เรามีบ่อยครั้ง เรามักจะคิดว่าเราไม่สำคัญพอที่จะแสดงซึ่งอำนำจนั้นได้ ดังนั้น เราก็ไม่สามารถที่จะนำใครได้ส่วนประกอบที่สาม คือ ความสามารถในการมองเห็นทางข้างหน้า ผู้นำตนเองไม่ปล่อยและรอให้ใครมาบอกว่าต้องทำอะไร แต่มองว่าถึงเวลาแล้วที่เราต้องทำ เรารับผิดชอบในสิ่งที่เราต้องทำเพื่อไปสู่ความสำเร็จ

สิ่งที่คุณจะได้รับ

  • ภาวะผู้นำในตนเอง – มุมมองที่มาจากผู้นำไม่ใช่ผู้จัดการ
  • กำจัดข้อจำกัด – รับรู้ได้ถึงอุปสรรคต่างๆ ที่ฉุดรั้งตัวตน เพื่อปลดล็อกตัวเองหรือก้าวข้ามข้อจำกัดนั้น
  • ปลุกพลังอำนาจ – เรียนรู้ 5 แหล่งพลังอำนาจในที่ทำงาน และวิธีการปลุกพลังนั้นมาใช้ให้เกิดประโยชน์กับงาน
  • บทสนทนาเชิงรุก – เรียนรู้วิธีการหาคำชี้แนะ และการสนันสนุนที่จำเป็นด้วยวิธีการสร้างบทสนทนากับหัวหน้างาน

เนื้อหาของคอร์สนี้

 298 ยอดชมทั้งหมด,  1 ยอดชมวันนี้

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

หลักสูตรที่น่าสนใจเพิ่มเติม

5/5
5/5