YournextU

คอร์สเรียน (Course)

Psytech Career Pathway
อายุ 16 – 18 ปี
ค้นหาตัวตนที่ใช่ แบบทดสอบบุคลิกภาพ

เกี่ยวกับคอร์ส (Course Description)

หากต้องการประสบความสำเร็จในการดำเนินชีวิต สิ่งที่ต้องทำเป็นอันดับแรกคือการเรียนรู้ตนเองหรือการรู้จักตนเอง การที่เรารู้จักตัวตนของเราว่าชอบอะไร ไม่ชอบอะไร อยากทำสิ่งนี้ หรือรู้สึกเบื่อหน่ายเมื่อเจอสิ่งนี้ เหล่านี้คือการที่เรารู้จักตนเอง  ยิ่งรู้จักตนเองเร็วเท่าไหร่ก็ยิ่งทำให้สามารถวางแผนอนาคตได้มากขึ้นเท่านั้น การรู้จักตนเองตั้งแต่ยังอยู่ในช่วงวัยเรียนจะส่งผลถึงการวางแผนการเรียน-สายอาชีพ-อาชีพ ได้ดียิ่งขึ้น และมีโอกาสประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่ต้องการมากขึ้น 

 

ทำไมต้องเรียนคอร์สนี้ 

การที่เราเรียนรู้หรือรู้จักตัวเองว่าเรานั้นชอบอะไร มีความถนัดในด้านไหนบ้าง จะยิ่งทำให้การพัฒนาตนเองมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น แน่นอนว่าหากเราเริ่มต้นได้เร็วเท่าไหร่ก็จะทำให้เราวางแผนอนาคตได้เร็วขึ้นเท่านั้น YounextU จึงอยากชวนน้อง ๆ ทุก ๆ คน เข้ามาร่วมค้นหาตัวเองโดยแบบสำรวจที่ชื่อว่า Psytech แบบสำรวจที่มุ่งเน้นการความตระหนักรู้ต่อตนเอง ซึ่ง Psytech มีความเชี่ยวชาญเรื่องการทำแบบประเมินทางจิตวิทยาและการสำรวจบุคลิกภาพที่มีชื่อเสียงระดับโลกจึงทำให้ตอบโจทย์น้อง ๆ ที่ต้องการเข้าใจและพัฒนาตนเองเพื่อนำไปต่อยอดในสายอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

สิ่งที่คุณจะได้รับ (What you'll learn)

น้องที่เข้าร่วมโปรแกรม Psytech จะได้ทำแบบสำรวจซึ่งแบ่งออกเป็นทั้งหมด 3 ชุด แบ่งเป็น แบบสำรวจบุคลิกภาพและความสนใจสายอาชีพ, แบบทดสอบความถนัดด้านการใช้เหตุผลเชิงตัวเลขและแบบทดสอบความถนัดด้านการใช้เหตุผลเชิงนามธรรม เมื่อทำแบบสำรวจเรียบร้อยแล้วน้อง ๆ จะได้รับการรายงานผลโดยแบ่งเป็นทั้งหมด 5 ชุด คือ บุคลิกภาพ, ความสนใจสายอาชีพ, ผลทดสอบความถนัด, รายละเอียดสายงานหรืออาชีพ และการระบุแนวทางการสำรวจสายอาชีพ 

เนื้อหาของคอร์สนี้ (Course Detail)

  • แบบสำรวจบุคลิกภาพและความสนใจสายอาชีพ

    128 ข้อ (ไม่จับเวลา) 

  • แบบทดสอบความถนัดด้านการใช้เหตุผลเชิงตัวเลข 17 ข้อ (Numerical Reasoning) (จับเวลา 6 นาที) 
  • แบบทดสอบความถนัดด้านการใช้เหตุผลเชิงนามธรรม 17 ข้อ (Abstract Reasoning) (จับเวลา 4 นาที) 

 

ลงทะเบียนสนใจคอร์สนี้ (Apply Course)

 ฉันต้องการให้บริษัทฯส่งข้อมูลข่าวสารบริการและโปรโมชั่นต่างๆของ SEAC”
“I would like SEAC to send me updated services’ information and promotions.”

Loading

หลักสูตรที่น่าสนใจเพิ่มเติม

business-playground-business-model-makeover
/5
5/5