คอร์สเรียน

Project Management Basics

เกี่ยวกับคอร์ส

การบริหารโปรเจกต์ไม่เพียงแต่หมายถึงการจัดการงานให้เสร็จเพียงเท่านั้น แต่ยังต้องรวมถึงการบริหารจัดการคน การตั้งเป้าหมายให้เหมาะสมทั้งในระดับบุคคลและระดับองค์กรด้วย รวมถึงหัวหน้างานก็ต้องเข้าใจด้วยว่าผู้ตามของตนเองต้องการอะไร เพื่อที่จะได้สร้างแรงกระตุ้นให้แก่ลูกทีม และสร้างให้ลูกทีมเติบโตไปพร้อมๆ กันได้

สิ่งที่คุณจะได้รับ

เรียนรู้เทคนิคการเป็นผู้นำและวิธีการวางแผนเพื่อยกระดับผลงานของทีมและบริหารโปรเจกต์อย่างเป็นระบบ ผ่านการเข้าใจกระบวนการและการมองเห็นภาพรวม เพื่อให้สามารถวางแผนและตั้งเป้าหมายได้อย่างเหมาะสม อีกทั้งยังสามารถวิเคราะห์สิ่งที่เกี่ยวข้องเหล่านั้นเพื่อต่อยอดสู่การค้นหากลยุทธ์ด้านบุคลากรที่ดีที่สุด 

เนื้อหาของคอร์สนี้

  • เทคนิคการวางแผนและการบริหารโปรเจกต์ 
  • วิธีการตั้งเป้าหมายที่เหมาะสมทั้งในระดับบุคคลและองค์กร 
  • บทบาทหน้าที่ที่สำคัญของการเป็นผู้นำ 
  • การบริหารหุ้นส่วนและการระบุผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของโปรเจกต์ 

ลงทะเบียนสนใจคอร์สนี้

 ฉันต้องการให้บริษัทฯส่งข้อมูลข่าวสารบริการและโปรโมชั่นต่างๆของ SEAC” 

 806 ยอดชมทั้งหมด,  1 ยอดชมวันนี้

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

หลักสูตรที่น่าสนใจเพิ่มเติม

5/5
5/5