คอร์สเรียน (Course)

Positive Conflict Resolution
การบริหารความขัดแย้ง

เกี่ยวกับคอร์ส (Course Description)

การเผชิญกับความขัดแย้งเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้สำหรับทุกคนไม่ว่าจะเป็นมิติใดในชีวิตก็ตาม นอกจากนี้เราก็ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่ที่เราจะเผชิญกับปัญหาความขัดแย้งหลักสูตรนี้จะมอบชุดทักษะในการสื่อสาร เทคนิคและเครื่องมือเพื่อบริหารความขัดแย้ง และเพิ่มความมั่นใจในการรับมือกับความขัดแย้งในด้านใดของชีวิตก็ตามให้กับคุณหลักสูตรนี้จะช่วยให้คุณเข้าใจความหมายของความขัดแย้งและผลลัพธ์ในทางบวกที่สามารถเกิดขึ้นได้จากความขัดแย้งซึ่งคนทั่วไปอาจไม่ได้นึกถึงมาก่อน คุณจะได้เรียนรู้กระบวนการบริหารจัดการความขัดแย้งที่สามารถนำไปประยุกต์กับบริบทของตนเองได้อย่างเหมาะสม บวกกับเคล็ดลับและ tactics ในการรับมือความขัดแย้ง

สิ่งที่คุณจะได้รับ (What you'll learn)

เรียนรู้ ฝึกฝน ปฏิบัติ ตามกระบวนการบริหารจัดการความขัดแย้ง
เสริมความมั่นใจในการรับมือกับความขัดแย้งที่เกิดขึ้นทั้งในชีวิตส่วนตัวและที่ทำงาน
ตระหนักถึงสไตล์ในการบริหารจัดการความขัดแย้งที่แตกต่ำงกัน และสไตล์ที่เรามักจะใช้อยู่บ่อยๆ

ลงทะเบียนสนใจคอร์สนี้ (Apply Course)

 ฉันต้องการให้บริษัทฯส่งข้อมูลข่าวสารบริการและโปรโมชั่นต่างๆของ SEAC”
“I would like SEAC to send me updated services’ information and promotions.”

Loading

หลักสูตรที่น่าสนใจเพิ่มเติม

5/5