คอร์สเรียน

Portfolio Building Certification: Sustainable Future Program

เกี่ยวกับคอร์ส

Sustainable Future   หลักสูตรนี้จะสอนให้คุณสามารถมองย้อนกลับไปที่กิจกรรมต่าง ๆ ในชีวิตประจำวันและเข้าใจถึงผลกระทบของเรากับโลกใบนี้ เพือให้คุณค่อย ๆ เปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของคุณ และช่วยโลกใบนี้ไว้ด้วยสองมือของตัวเอง 

สิ่งที่คุณจะได้รับ

Sustainable Future มาร่วมเรียนรู้เกี่ยวกับโอกาสที่ความยั่งยืนสามารถทำให้เกิดขึ้นได้  และค้นพบรอยเท้านิเวศของตนเองที่จะเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างความยั่งยืนให้เกิดขึ้นได้กับโลกใบนี้ โดยเริ่มจากการใช้ชีวิตในแต่ละวัน เรียนรู้จากธรรมชาติ และนำส่งคืนสู่ธรรมชาติอย่างมีระบบ และกระบวนการ 

เนื้อหาของคอร์สนี้

– ความยั่งยืน รอยเท้านิเวศ การเกินขีดจำกัดทางนิเวศของโลก  

– การสร้างความยั่งยืนให้แก่ระบบนิเวศ และธรรมชาติของโลก 

– การทำธุรกิจ แนวคิดสร้างและการปฏิบัติควบคู่ไปกับสมดุลบนโลก 

– การรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 

– แนวความคิดที่สำคัญและจำเป็นต่อการดำรงชีวิต 

ลงทะเบียนสนใจคอร์สนี้

 ฉันต้องการให้บริษัทฯส่งข้อมูลข่าวสารบริการและโปรโมชั่นต่างๆของ SEAC” 

 781 ยอดชมทั้งหมด,  3 ยอดชมวันนี้

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

หลักสูตรที่น่าสนใจเพิ่มเติม

5/5
5/5