คอร์สเรียน

Portfolio Building Certification: Emotional Intelligence – YNU Standard

เกี่ยวกับคอร์ส

Emotional Intelligence Certification – YNU Standard คอร์สเรียนที่จะทำเราสามารถรับมือการความเครียดทั้งจากที่ทำงานและในชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งยังช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับคนรอบตัว เข้าใจที่จะควบคุมและจัดการกับอารมณ์ของตัวเองได้อย่างสมดุล และหลักสูตรนี้จะทำให้คุณเข้าใจเกี่ยวกับความฉลาดทางอารมณ์ของตัวคุณเองอีกด้วย 

สิ่งที่คุณจะได้รับ

Emotional Intelligence Certification – YNU Standard หลักสูตรนี้จะทำให้คุณเข้าใจเกี่ยวกับความฉลาดทางอารมณ์ของตัวคุณเอง ผ่านเเบบประเมิน Psytech เเบ่งปันเคล็ดลับที่จะทำให้คุณรู้เท่าทัน รวมไปถึงการบริหารจัดการ กับอารมณ์ของตนเองได้เมื่อต้องเผชิญกับความกดดัน การตอบสนองได้อย่างสร้างสรรค์กับสิ่งที่เข้ามากระทบ  การสร้างความสัมพันธ์อันดีกับคนรอบ ๆ ตัว  และมีความสุขได้มากขึ้นในทุกๆวัน พัฒนาการรู้จักตนเองให้ลึกซึ้งมากขึ้น เกิประสิทธิภาพอันสูงสุดในการใช้ชีวิตและการทำงาน 

เนื้อหาของคอร์สนี้

Personal Domain ของความฉลาดทางอารมณ์ – การรับรู้และการจัดการ 

Interpersonal Domain ของความฉลาดทางอารมณ์ – เข้าใจผู้อื่น และ จูงใจผู้อื่น การวางตัวในสังคม และการบริหารความสัมพันธ์ 

– เครื่องมือความฉลาดทางอารมณ์และ การทำแผนพัฒนาตนเอง 

– เพิ่มระดับของการตระหนักรู้จากบทเรียนเกี่ยวกับสมองทั้งสามส่วน  

– การจัดการความเครียดและการเชื่อมโยงความเป็นตัวตนกับพฤติกรรมการแสดงออก 

– การทำให้ตนเองเกิดแรงกระตุ้นจูงใจอย่างต่อเนื่อง 

– การเข้าใจผู้อื่นอย่างถ่องแท้ 

ลงทะเบียนสนใจคอร์สนี้

 ฉันต้องการให้บริษัทฯส่งข้อมูลข่าวสารบริการและโปรโมชั่นต่างๆของ SEAC” 

 3,356 ยอดชมทั้งหมด,  1 ยอดชมวันนี้

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

หลักสูตรที่น่าสนใจเพิ่มเติม

5/5
5/5