คอร์สเรียน

Portfolio Building Certification: Code School Finland (Solutions & Syntax)

เกี่ยวกับคอร์ส

Code School Finland (Solutions & Syntax)  เป็นหลักสูตรที่จะทำให้ผู้เรียนได้เรียนรู้การเขียนโปรแกรมในบริบทของการทำงานจริงและเรียนรู้พื้นฐานการเขียนโปรแกรมเชิงข้อความผ่านการทำโปรเจ็กต์ที่ได้ลองเป็นผู้ประกอบการ 

สิ่งที่คุณจะได้รับ

Code School Finland (Solutions & Syntax) คือหลักสูตรที่สอนให้ผู้เรียนรู้จักการเขียนโปรแกมด้วยภาษาโปรแกรม พัฒนาทักษะต่าง ๆ ที่จำเป็นในโลกการทำงาน พร้อมกิจกรรมที่สนุกสนานและแปลกใหม่ ผู้เรียนจะได้เป็นพนักงานของบริษัทซอฟต์แวร์และต้องออกแบบและพัฒนาโปรแกรมที่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้โดยใช้ Python เรียนรู้และพัฒนาทักษะ Computational Thinking และทัศนคติแบบผู้ประกอบการอีกด้วย 

เนื้อหาของคอร์สนี้

– สอนทฤษฎีที่ให้เด็กๆ คิดโปรเจ็คเป็น 

– รูปแบบการเรียนรู้ 

– 4C Learning  >> Critical thinking , Creative thinking, Collaboration, Communication  

– Entrepreneurial thinking  

– Project based 

– ได้เรียนรู้ถึงความสำคัญของการออกแบบและพัฒนา Solution ในโลกแห่งเทคโนโลยี 

– สามารถใช้ Python ในการเขียนโปรแกรม  

– สร้างระบบ robotic process automation ที่ใช้ได้จริง 

– พัฒนาทักษะ Computational Thinking และทัศนคติแบบผู้ประกอบการ 

ลงทะเบียนสนใจคอร์สนี้

 ฉันต้องการให้บริษัทฯส่งข้อมูลข่าวสารบริการและโปรโมชั่นต่างๆของ SEAC” 

 590 ยอดชมทั้งหมด,  2 ยอดชมวันนี้

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

หลักสูตรที่น่าสนใจเพิ่มเติม

5/5
5/5