คอร์สเรียน

Outward Mindset
อยู่ร่วมกันอย่างเข้าใจ มองตัวเองและผู้อื่นอย่างเท่าเทียม

เกี่ยวกับคอร์ส

Outward Mindset คือการเอาใจเขามาใส่ใจเรา เข้าใจในตนเอง และเข้าใจถึงปัญหาที่คนอื่น ปรับมุมมุมมอง เริ่มต้นง่ายๆได้จากการเข้าใจคนรอบตัว มองเป้าหมายคนอื่นนั้นเป็นเรื่องทีสำคัญเช่นกัน ไม่เอาตัวเองเป็นที่ตั้งหรือจุดศุูนย์กลางอย่างเดียว ซึ่งเมื่อคุณได้ลองเปลี่ยนมุมมอง จะส่งผลให้คุณเข้าใจความต้องการ และสามารถหาแนวทางในการแก้ปัญหาร่วมกันได้อย่างมีความสุข และก้าวไปข้างหน้าได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

สิ่งที่คุณจะได้รับ

  • เข้าใจความสำคัญของ Outward Mindset และ รู้ว่าสิ่งนี้สำคัญต่อการใช้ชีวิตอย่างไร   
  • วิธีการเข้าใจความต้องการของตัวเองอย่างชัดเจนมากขึ้น  
  • วิธีการเปลี่ยนแปลงตัวเองให้เป็นคนใหม่ ที่เข้าใจและใส่ใจคนรอบข้าง 
  • วิธีการมองมุมต่าง มองคนรอบข้าง เพื่อปรับความเข้าใจ    
  • วิธีการนำสิ่งที่เรียนไปประยุกต์ใช้กับการใช้ชีวิต 

เนื้อหาของคอร์สนี้

 • Outward Mindset คืออะไร และสำคัญอย่างไร  
 • Outward Mindset และ Inward Mindset แตกต่างกันอย่างไร  
 • รับรู้ตนเองว่าตอนนี้คุณกำลังมี มีความคิดแบบ Outward หรือ ความคิดแบบ Inward Mindset  
 • ผลกระทบที่จะเกิดขึ้น เมื่อคุณมีมีความคิดแบบ Inward และ ความคิดแบบ Outward Mindset 
 • วิธีการเปลี่ยนตนเองให้เป็นคนที่มีความคิด Outward Mindset

 

คอร์สนี้มีการเรียน 2 รูปแบบ  

  • เรียนสดที่ตึก FYI Center​ : จำนวน 2 ครั้ง ครั้งละ 3 ชั่วโมง 30 นาที 
  • เรียนสดผ่าน Zoom : จำนวน 3 ครั้ง ครั้งละ 2 ชั่วโมง

 

          

 

 

 

ลงทะเบียนสนใจคอร์สนี้

 ฉันต้องการให้บริษัทฯส่งข้อมูลข่าวสารบริการและโปรโมชั่นต่างๆของ SEAC” 

 16,236 ยอดชมทั้งหมด,  2 ยอดชมวันนี้

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

หลักสูตรที่น่าสนใจเพิ่มเติม

5/5
5/5