คอร์สเรียน

Outward Mindset
เปิดใจ รับฟัง ความคิดผู้อื่น

เกี่ยวกับคอร์ส

คอร์สที่จะให้คุณออกจากกล่องความคิดแบบเดิมๆที่มีต่อผู้อื่น ทำให้คุณเข้าใจความต้องการ ความเป็นมา ของผู้คนรอบข้างได้มากขึ้น จนไม่เอาตัวเองเป็นที่ตั้งหรือจุดศุูนย์กลางอย่างเดียว โดยคุณจะรู้วิธีการปรับตัวเข้าหาผู้คนรอบข้างหรือคนที่ทำงานให้สามารถอยู่และทำงานด้วยกันได้อย่างราบรื่น

สิ่งที่คุณจะได้รับ

  • เรียนรู้ที่จะเปิดมุมมองการคิดของตัวเราเองให้คิดถึงความต้องการของผู้อื่นมากขึ้น จนสามารถทำให้เข้าใจมุมมอง ความเป็นมาและความต้องการของผู้อื่น
  • วิธีการลดอุปสรรคของการไม่เข้าใจกัน การเกิดความขัดแย้งในการสื่อสาร

เนื้อหาของคอร์สนี้

Outward Mindset 1/3:
– ทำไมกรอบความคิดจึงสำคัญ
– กรอบความคิด 2 รูปแบบ
– เราอยู่ในกล่องหรือไม่
Outward Mindset 2/3:
– เครื่องมือสร้างความตระหนักรู้: รูปแบบการมองตนเองเมื่ออยู่ในกล่อง
– ผลลัพธ์ของการมี Inward Mindset
– การสมรู้ร่วมคิด
Outward Mindset 3/3:
– วิธีการเดินออกจากกล่อง
– พีระมิดเพื่อการโน้มน้าวใจ
– รูปแบบของการอยู่นอกกล่อง ลักษณะของกรอบความคิดเมื่ออยู่นอกกล่องและอยู่ในกล่อง
– จุดเริ่มต้นสู่การเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญ

 

 3,978 ยอดชมทั้งหมด,  81 ยอดชมวันนี้

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

หลักสูตรที่น่าสนใจเพิ่มเติม

5/5
5/5