คอร์สเรียน (Course)

Outward Mindset at Work
Listen with an open mind and strive for mutual benefit. 

เกี่ยวกับคอร์ส (Course Description)

Is your organization facing a problem of lack of collaboration? Let our Outward Mindset at work course help you! This course will create a suitable mindset framework that will help you become a person who cares and thinks about the needs of those around you or your colleagues. This will lead to an improved work relationship and reduce conflicts. When you have a good relationship with your colleagues, it will lead to success in achieving the organization’s goals with confidence. Don’t wait, register for the course now! 

สิ่งที่คุณจะได้รับ (What you'll learn)

– Know the meaning of “mindset” and how it affects our perceptions. 

– Collaborative approach by adjusting from inward to outward mindset 

– Recognizing and addressing “in the box” behaviors and styles 

ลงทะเบียนสนใจคอร์สนี้ (Apply Course)

 ฉันต้องการให้บริษัทฯส่งข้อมูลข่าวสารบริการและโปรโมชั่นต่างๆของ SEAC”
“I would like SEAC to send me updated services’ information and promotions.”

Loading

หลักสูตรที่น่าสนใจเพิ่มเติม

business-playground-business-model-makeover
/5
/5