คอร์สเรียน

Outward Leadership – Accountability Tools
ภาวะผู้นำกับการคิดนอกกรอบ

เกี่ยวกับคอร์ส

หลักสูตรนี้จะช่วยพัฒนาทักษะการเป็นผู้นำแบบออกนอกกล่อง ด้วยการมองถึงความสำเร็จ และความต้องการของทีม  เพื่อช่วยให้ทีมสามารถรับผิดชอบงานของตนเองได้

สิ่งที่คุณจะได้รับ

  • แผนผังของงาน
  • คำถามทั้ง 3
  • บทบาทที่ชัดเจน
  • ปรับเป้าหมายให้ออกนอกกล่อง
  • โครงสร้างการพัฒนา ด้วย 3A+
  • การรายงานผล “Down”
  • การรายงานผล “UP”
  • แลกเปลี่ยนมุมมอง
  • ทบทวนการเรียนรู้

เนื้อหาของคอร์สนี้

ผู้เรียนจะได้เรียนรู้เครื่องมือที่จะช่วยยกระดับของกรอบคิดที่ออกนอกกล่องของการมีภาวะผู้นำ  พร้อมมีการจัดทำแผนพัฒนาตนเอง และ การนำไปใช้กับสถานการณ์จริง

ลงทะเบียนสนใจคอร์สนี้

 ฉันต้องการให้บริษัทฯส่งข้อมูลข่าวสารบริการและโปรโมชั่นต่างๆของ SEAC” 

 225 ยอดชมทั้งหมด,  1 ยอดชมวันนี้

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

หลักสูตรที่น่าสนใจเพิ่มเติม

5/5
5/5