คอร์สเรียน

Outside-in View
มองธุรกิจในมุมใหม่

เกี่ยวกับคอร์ส

โลกแห่งอนาคตจะเป็นโลกที่รวดเร็ว ซับซ้อน และเปลี่ยนแปลงเร็วยิ่งขึ้น หลักการคิดแบบใหม่จึงเป็นสิ่งที่สำคัญมากสำหรับผู้นำทางธุรกิจ ที่จำเป็นจะต้องปรับตัวอยู่ตลอดเวลาเพื่อให้ธุรกิจสามารถดำเนินต่อไปได้ คอร์สนี้จะสอนให้คุณมองธุรกิจในมุมใหม่ และเปิดโอกาสให้คุณได้รับฟังความคิดเห็นจากมุมมองของผู้คนวงนอก

สิ่งที่คุณจะได้รับ

  • วิธีการและประสบการณ์จริงที่ผู้นำใช้ ปรับความคิดในการทำธุรกิจให้เข้ากับโลกปัจจุบันให้สำเร็จ
  • บทเรียนเกี่ยวกับการตัดสินใจที่ท้าทาย และวิธีที่จะได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆสำหรับองค์กรของคุณ
  • วิธีการมองจากภายนอกสู่ภายในเพื่อพัฒนาองค์กรของคุณ

ลงทะเบียนสนใจคอร์สนี้

 ฉันต้องการให้บริษัทฯส่งข้อมูลข่าวสารบริการและโปรโมชั่นต่างๆของ SEAC” 

 151 ยอดชมทั้งหมด,  3 ยอดชมวันนี้

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

หลักสูตรที่น่าสนใจเพิ่มเติม

5/5
5/5