คอร์สเรียน

Motivation and Goal Achievement
พิชิตเป้าหมายอย่างมืออาชีพ

เกี่ยวกับคอร์ส

หลายคนมีความกลัวที่จะตั้งเป้าหมาย เพียงเพราะเชื่อว่า หากทำไม่สำเร็จตามเป้าหมาย แปลว่าคุณล้มเหลว ​
การตั้งเป้าหมายเปรียบเสมือน ‘จุดหมายปลายทาง’ เป็นเครื่องมือช่วยตรวจสอบทิศทางในชีวิตของคุณ และช่วยให้เพิ่มความมั่นใจและประสิทธิภาพในการใช้ชีวิตของคุณ​ ถ้าคุณต้องการเรียนรู้ตั้งแต่การสร้างแรงจูงใจและการตั้งเป้าหมายให้ชัดเจนจนไปถึงเป้าหมายได้อย่างสำเร็จ หลักสูตรนี้จะช่วยคุณให้เข้าใจถึงวิธีการกำหนดเป้าหมายที่ถูกต้อง และ ลงมือปฏิบัติเพื่อนำชีวิตไปสู่ความสำเร็จได้ตามเป้าหมาย

สิ่งที่คุณจะได้รับ

เนื้อหาของคอร์สนี้

มาสร้างความเข้าใจและเรียนรู้การสร้างแรงจูงใสจนไปถึงวิธีการตั้งเป้าหมายให้สำเร็จตามที่ตั้งไว้
Episode 1/2:  Goal Mastery​
  • เข้าใจถึงวิธีการตั้งเป้าหมายเพื่อส่งเสริมชีวิต​
  • สามารถกำหนดทางเลือกของเป้าหมายที่ส่งประสิทธิผลให้กับชีวิตได้มากกว่าเดิม​
Episode 2/2: Achieving Goals​
  • การเป็น ‘กัปตัน’ ที่ขับเคลื่อนนำทางชีวิตของตนเอง​
  • การสร้างแรงบันดาลใจ ผลักดันตนเองให้ลงมือทำ เพื่อบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้​

ลงทะเบียนสนใจคอร์สนี้

 ฉันต้องการให้บริษัทฯส่งข้อมูลข่าวสารบริการและโปรโมชั่นต่างๆของ SEAC” 

 190 ยอดชมทั้งหมด,  2 ยอดชมวันนี้

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

หลักสูตรที่น่าสนใจเพิ่มเติม

5/5
5/5