YournextU

คอร์สเรียน (Course)

Me & The New normal
วิเคราะห์เทรนด์โลกที่เปลี่ยนแปลงเร็ว

เกี่ยวกับคอร์ส (Course Description)

สร้างความเข้าใจความเปลี่ยนแปลงของโลก การอยู่ร่วมกับผู้อื่นทั้งในโลกออนไลน์ และออฟไลน์ วิเคราะห์เทรนด์ว่าอาชีพไหนจะหายไป อาชีพอะไรกำลังมา? ในอนาคตและทักษะที่ควรมี เพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันในการเข้าสู่โลกออนไลน์และปรับตัวให้เข้ากับสังคม สร้างภูมิต้านทานต่อ โลกออนไลน์เพื่อเตรียมรับมือกับความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เพื่อก้าวสู่การเติบโตได้อย่างรวดเร็ว  

ทำไมต้องเรียนคอร์สนี้ 

ในปี 2512 เราเริ่มใช้อินเตอร์เน็ตครั้งแรกของโลก ถัดมาอีก 52 ปีโลกเปลี่ยนรูปแบบเป็นmetaverse เราจะเตรียมความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงโลกใหม่ในอนาคตอีก 10 ปีข้างหน้าอย่างไร? การเปลี่ยนแปลงในยุคปัจจุบันเมื่อเทียบกับอดีตมีความแตกต่างกันอย่างมาก หลาย ๆ คนไม่สามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงในยุคสมัยปัจจุบันที่เต็มไปด้วยเทคโนโลยี  

หลักสูตรได้รับการพัฒนาโดย SEAC ผ่านการศึกษาประเด็นที่น่าสนใจในสังคมปัจจุบัน ซึ่งผู้เรียนจะได้เข้าใจความเปลี่ยนแปลงทั้งในด้านของ Digital และ การอยู่ร่วมกับผู้อื่นทั้งในโลกออนไลน์ และออฟไลน์ รวมถึงอาชีพไหนจะหายไป อาชีพอะไรกำลังมา? ในอนาคตและทักษะที่ควรมี การสร้างภูมิคุ้มกันในการเข้าสู่โลกออนไลน์และปรับตัวให้เข้ากับสังคม พร้อมกับการเพิ่มเติมความรู้เกี่ยวกับประเด็นด้านการตระหนักรู้ให้กับผู้เรียน เช่น Cyberbully เพื่อเตรียมพร้อมกับความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต  หลักสูตรนี้จะช่วยพัฒนาความคิดของผู้เรียนให้มีภูมิต้านทานต่อ โลกออนไลน์ในทุกวันนี้ที่มีข่าวสารมากมายจนไม่รู้ว่าอะไรเชื่อได้หรือไม่ได้ ผู้เรียนจะสามารถรับมือกับความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เพื่อก้าวสู่การเติบโตได้อย่างรวดเร็ว  

สิ่งที่คุณจะได้รับ (What you'll learn)

  • เรียนรู้และเข้าใจการเปลี่ยนแปลงในอนาคต  
  • เข้าใจโลกดิจิทัลเพื่อตั้งรับการเปลี่ยนแปลง  
  • เรียนรู้การพัฒนาความสัมพันธ์ทั้ง Online & Offline  
  • วิธีการจัดการความรู้สึก ความกังวล ในช่วงของการเข้าสู่การเปลี่ยนแปลง  
  • ปรับมุมมองและวางแผนโดยใช้ Change mapping  

 

เนื้อหาของคอร์สนี้ (Course Detail)

Preview Me and The New Normal: Introduction to Me and The New Normal 

Episode 1: การกรองข้อมูลอย่างไรให้ได้สาระ (เรียนรู้และป้องกันจากข่าวที่เป็นโทษ) 

EP 2: เปิดโลกข้อมูลอย่างไรให้เก่งกาจ (หาคำตอบของคำถาม โดยค้นหาข้อมูลได้จากแหล่งต่าง ๆ ที่มีประโยชน์และเหมาะสมกับตัวเรา​) 

EP 3: โลกใบใหญ่มีอะไรโยงใยกัน (ทำความเข้าใจความหมายและความเกี่ยวข้อกันของทั้ง 3 หัวข้อ Environment, social, economy) 

EP 4: โลกใบใหญ่มีเรื่องอะไรสำคัญ (การพัฒนาอย่างยั่งยืนจะสำเร็จได้จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือกันของทุกคน เรียนรู้ถึงหลักการ เป้าหมาย และองค์ประกอบเพื่อนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน) 

EP 5: พลเมืองโลกที่ดีมีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม (รู้จักรอยเท้านิเวศน์ (Ecological footprint) และผลกระทบที่เกิดขึ้น เริ่มต้นการเป็นพลเมืองที่ดีด้วยการไม่สร้างรอยเท้า และ ลบรอยเท้าที่ผู้อื่นสร้าง) 

EP 6: พลเมืองโลกที่ดีมีความรับผิดชอบต่อสังคม (เข้าใจรูปแบบต่างๆของการให้ และเหตุผลที่ได้รับจากการให้โดยไม่หวังผลตอบแทน)  

EP 7: สร้างความเปลี่ยนแปลงเริ่มได้จากตรงไหน (ทำความเข้าใจ ความหมายของการเปลี่ยนแปลง และเรียนรู้วิธีในการสร้างความเปลี่ยนแปลงด้วยตนเอง) 

ลงทะเบียนสนใจคอร์สนี้ (Apply Course)

 ฉันต้องการให้บริษัทฯส่งข้อมูลข่าวสารบริการและโปรโมชั่นต่างๆของ SEAC”
“I would like SEAC to send me updated services’ information and promotions.”

Loading

หลักสูตรที่น่าสนใจเพิ่มเติม

business-playground-business-model-makeover
/5
5/5