คอร์สเรียน

Leadership 101: Lead – Motivate – Inspire
การเป็นผู้นำที่ดี

เกี่ยวกับคอร์ส

โปรแกรมนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อสนับสนุนคุณในฐานะผู้นำในการสร้างแรงบันดาลใจและนำสิ่งที่ดีที่สุดออกมาจากภายในตัวคุณเองและผู้อื่นโดยการสำรวจว่าผู้นำทำอะไร ผู้นำรู้อะไร ตลอดจนคุณลักษณะของผู้นำหรือสิ่งที่ผู้นำควรเป็น เช่น เน้นปัจจัยที่สำคัญที่สุด ที่จำเป็นสำหรับความสำเร็จในการเป็นผู้นำส่วนบุคคลและองค์กร

สิ่งที่คุณจะได้รับ

  • อธิบายบทบาทและหน้าที่ของผู้นำที่แท้จริง
  • ทำความเข้าใจความแตกต่างระหว่างบทบาทของผู้จัดการกับบทบาทของผู้นำ
  • 3 สิ่งสำคัญของบทบาทการเป็นผู้นำ
  • ทำความเข้าใจสิ่งที่สร้างแรงกระตุ้นจูงใจ และเรียนรู้โมเดล 4 Motive
  • ระบุสิ่งที่พนักงานต้องการจากผู้นำ
  • ทำความเข้าใจมุมมองต่างๆ และอะไรที่เป็นตัวกำหนดผู้นำที่แท้จริง
  • ค้นหารูปแบบภาวะผู้นำ (Leadership Style)
  • สร้างดุลยภาพระหว่างการทำงานเป็นทีมและงานส่วนบุคคล
  • ระบุสิ่งจะแสดงถึงตัวอย่างภาวะผู้นำที่แข็งแกร่ง
  • ระบุปัจจัยความสำเร็จที่สำคัญของการเป็นผู้นำ

ลงทะเบียนสนใจคอร์สนี้

 ฉันต้องการให้บริษัทฯส่งข้อมูลข่าวสารบริการและโปรโมชั่นต่างๆของ SEAC” 

 215 ยอดชมทั้งหมด,  2 ยอดชมวันนี้

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

หลักสูตรที่น่าสนใจเพิ่มเติม

5/5
5/5