คอร์สเรียน

Growth Mindset
คิดนอกกรอบเป็น รับมือกับปัญหาได้
(เรียนสดแบบกลุ่มที่ตึก FYI CENTER)

เกี่ยวกับคอร์ส

 เปลี่ยนแนวความคิด ปลุกพลัง เชื่อ!! เราทำได้ 

สำหรับทุกๆ วัย คงเคยประสบปัญหาที่ว่า ตนเองทำสิ่งนี้ทำไม่ได้ ทำอะไรก็ไม่ดี ไม่มีความสามารถพิเศษ  

ด้วยหลักสูตร Growth Mindset  ออกแบบมาเพื่อรับมือ และเปลี่ยนแนวคิดสิ่งเหล่านี้ ทลายกรอบความคิด เพิ่มพลังบวก เชื่อว่าทุกสิ่งสามารถเป็นไปได้   

  

หลักสูตร Growth Mindset  ถูกออกแบบมาสำหรับวัยรุ่น Gen Z ที่จะช่วยพัฒนากรอบความคิดที่จำเป็นต่อการเติบโตในยุคปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา โดยผู้เรียนจะได้รู้จักเทคนิคต่าง ๆ ที่ทำให้พัฒนา Growth Mindset และสามารถจัดการตัวเองและปัญหาได้ในชีวิตประจำวัน  

สิ่งที่คุณจะได้รับ

–   รูปแบบการเรียนรู้ผ่าน Active Learning 

–   การพัฒนากรอบความคิด ไม่ยึดติดกับกับสิ่งเดิมๆ  

–  เพิ่มความมั่นใจ ทลายกำแพง ไม่มีคำว่าทำไม่ได้ 

–  เรียนรู้และจัดการกับการแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน 

เนื้อหาของคอร์สนี้

  • การแยก Fixed Mindset และ Growth Mindset  
  • การพาตัวเองออกจาก Comfort Zone เพื่อเกิดการเรียนรู้ใน Stretch Zone  
  • การทำ Self-Reflection ด้วย Start Stay Stop  
  • การตั้งเป้าหมายเพื่อพัฒนา Growth Mindset

 

      เรียนสดแบบกลุ่ม ที่ตึก FYI Center : จำนวน 2 ครั้ง ครั้งละ 3 ชั่วโมง

 

ลงทะเบียนสนใจคอร์สนี้

 ฉันต้องการให้บริษัทฯส่งข้อมูลข่าวสารบริการและโปรโมชั่นต่างๆของ SEAC” 

 3,683 ยอดชมทั้งหมด,  2 ยอดชมวันนี้

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

หลักสูตรที่น่าสนใจเพิ่มเติม

5/5
5/5