YournextU

คอร์สเรียน (Course)

Fundamentals and perspectives for managing your Debt
การบริหารจัดการการเงิน

เกี่ยวกับคอร์ส (Course Description)

จุดเริ่มต้นสู่การปลดหนี้คือการทำความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหนี้ที่เรามีอยู่ พร้อมเรียนรู้เรื่องการวางแผนจัดการรายรับและรายจ่าย แค่เพียงเท่านี้ก็เริ่มต้นวางแผนปลดหนี้อย่างมีประสิทธิภาพได้ทันที หากคุณกำลังประสบปัญหาการแบกรับภาระหนี้จำนวนมาก รายได้ไม่เพียงพอกับรายจ่าย ไม่ว่าคุณจะมีเงินเท่าไหร่ ก็ไม่เพียงพอต่อการชำระหนี้ และหมดหนทางที่จะแก้ปัญหาหลักสูตรนี้จะชวนคุณมาปรับเปลี่ยนความคิด พร้อมทั้งสร้างความเข้าใจในเรื่องของหนี้ เพื่อนำคุณไปสู่การเริ่มต้นปลดหนี้ ด้วยการวางแผนการจัดการการเงินที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน  ด้วยวิธีคิดนี้คุณจะสามารถปลดหนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และยังเป็นจุดเริ่มต้นเพื่อนำไปสู่การออมเงินอย่างยั่งยืน เพราะเรื่องการเงินเป็นสิ่งที่ต้องให้ความสำคัญ

สิ่งที่คุณจะได้รับ (What you'll learn)

  • กรอบคิดการบริหารจัดการการเงิน
  • เครื่องมือในการเริ่มต้นจัดการการเงินส่วนตัว
  • วิธีการในการวางแผนเริ่มต้นปลดหนี้

ลงทะเบียนสนใจคอร์สนี้ (Apply Course)

 ฉันต้องการให้บริษัทฯส่งข้อมูลข่าวสารบริการและโปรโมชั่นต่างๆของ SEAC”
“I would like SEAC to send me updated services’ information and promotions.”

Loading

หลักสูตรที่น่าสนใจเพิ่มเติม

business-playground-business-model-makeover
/5
5/5