คอร์สเรียน (Course)

Finance for Non-Finance: Business Acumen
เรื่องการเงินแบบเข้าใจง่าย

เกี่ยวกับคอร์ส (Course Description)

ไม่ว่าคุณจะทำธุรกิจอะไรอยู่ในตอนนี้ จะเป็นธุรกิจซื้อมาขายไป โรงงาน Tech Startup หรือ Fintech ธุรกิจเสื้อผ้า เครื่องสำอางค์ ทุกธุรกิจล้วนต้องการกำไรเพื่อสร้างความเติบโต ลองจินตนาการภาพการเติบโตของธุรกิจคุณว่าจะเป็นอย่างไร จะหารายได้เพื่อนำส่วนหนึ่งมารองรับเรื่องของเงินเดือนพนักงาน การแบ่งปันผลกำไรให้กับหุ้นส่วนทั้งหลาย หรือแม้แต่การสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ การขาดเงินทุนหมุนเวียน ธุรกิจจะดำเนินต่อไปได้อย่างไร สำหรับทุกธุรกิจแล้ว เรื่องการเงินล้วนเป็นหัวใจหลักของการตัดสินใจในการดำเนินงานทั้งสิ้น

สิ่งที่คุณจะได้รับ (What you'll learn)

  • เรียนรู้และพัฒนาความเข้าใจให้มากขึ้นถึงสาเหตุและวิธีการที่ธุรกิจสร้างหรือสูญเสียรายได้
  • เข้าใจความแตกต่างระหว่างเงินสด กับกำไร
  • ช่วยคุณตัดสินใจได้ดีขึ้นในการสร้างคุณค่าระยะยาวให้ธุรกิจ
  • ช่วยเพิ่มศักยภาพในการควบคุมการเงินและการใช้เงินอย่างชาญฉลาด
  • อะไรเป็นปัจจัยแห่งความสำเร็จในธุรกิจของคุณ
  • ภาพรวมบริษัทกับการเงิน
  • งบดุล
  • งบกำไรขาดทุน
  • ROA และ ROE

เนื้อหาของคอร์สนี้ (Course Detail)

หลักสูตรนี้จะช่วยสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการเงินของธุรกิจ วิธีการสร้างและสูญเสียรายได้, การสร้างผลกำไรด้วยการบริหาร วางแผนทางการเงิน วิธีการบริหารและควบคุมการเงินได้อย่างชาญฉลาด ที่จะช่วยคุณตัดสินใจได้อย่างเฉียบคมเพื่อสร้างคุณค่าระยะยาวให้กับธุรกิจของคุณเอง

ลงทะเบียนสนใจคอร์สนี้ (Apply Course)

 ฉันต้องการให้บริษัทฯส่งข้อมูลข่าวสารบริการและโปรโมชั่นต่างๆของ SEAC”
“I would like SEAC to send me updated services’ information and promotions.”

Loading

หลักสูตรที่น่าสนใจเพิ่มเติม

5/5