คอร์สเรียน

Elevated Business Essentials for Data Analysts​

เกี่ยวกับคอร์ส

โดยปกติแล้ว การดูแลหรือการบริหารโปรเจกต์ๆ หนึ่ง ไม่ได้มีเป้าหมายเพียงแค่การจัดการงานให้เสร็จสิ้นตามเวลาเพียงเท่านั้น แต่ยังประกอบไปด้วยทักษะอื่นๆมากมาย ทั้งการบริหารจัดการคน การคาดการณ์สิ่งที่อาจเกิดขึ้น หรือการวางแผนโปรเจกต์ได้อย่างเหมาะสม ดังนั้นแล้วการมีทักษะในการบริหารงานหรือบริหารคนอย่างเป็นระบบ ก็จะช่วยเพิ่มโอกาสให้โปรเจกต์เหล่านั้นมีผลงานออกมาอย่างมีประสิทธิภาพและสร้างผลิตผลที่มากยิ่งขึ้นด้ว

สิ่งที่คุณจะได้รับ

เสริมสร้างทักษะด้านการบริหารโปรเจกต์ผ่านการเรียนรู้เทคนิคและวิธีการต่างๆ เช่น วิธีการสื่อสารเพื่อลดความขัดแย้ง วิธีการตั้งเป้าหมาย หรือวิธีการติดตามผลการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้เห็นภาพรวมทั้งหมดของการบริหารโปรเจกต์และสามารถประยุกต์ใช้เทคนิคได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น

เนื้อหาของคอร์สนี้

  • องค์ความรู้ เทคนิค และเครื่องมือต่างในการติดตามกระแสในปัจจุบัน 
  • เครื่องมือและหลักการพื้นฐานในการบริหารโปรเจกต์ 
  • จิตวิทยาและทักษะการสื่อสาร เช่น การฟัง และการถามคำถามที่มีประสิทธิภาพ  
  • เทคนิควิธีการและชุดเครื่องมือสำหรับแก้ไขปัญหา

ลงทะเบียนสนใจคอร์สนี้

 ฉันต้องการให้บริษัทฯส่งข้อมูลข่าวสารบริการและโปรโมชั่นต่างๆของ SEAC” 

 1,988 ยอดชมทั้งหมด,  4 ยอดชมวันนี้

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

หลักสูตรที่น่าสนใจเพิ่มเติม

5/5
5/5