คอร์สเรียน (Course)

Effective Time Management
Say hello to a more efficient life through time management! 

เกี่ยวกับคอร์ส (Course Description)

Have you ever felt like there’s not enough “time” in a day? ⏰ Whether it’s work, appointments, personal time, or anything you have to do, having good time management skills can make your 24 hours more productive! 😃 Join our “Effective Time Management” course and let’s plan each day to be fun and exciting, not boring. Register now and let’s go on this journey together! 

สิ่งที่คุณจะได้รับ (What you'll learn)

– Learn about the method of bullet journaling (BUJO) that will help you easily follow your plan. 

– Maximize your daily time management with variety of work plan strategies and techniques. 

– Learn how to be productive in a balanced way with Time Blocking 

– Learn how to use the Pomodoro Technique, the top technique that you should not miss! 

ลงทะเบียนสนใจคอร์สนี้ (Apply Course)

 ฉันต้องการให้บริษัทฯส่งข้อมูลข่าวสารบริการและโปรโมชั่นต่างๆของ SEAC”
“I would like SEAC to send me updated services’ information and promotions.”

Loading

หลักสูตรที่น่าสนใจเพิ่มเติม

business-playground-business-model-makeover
/5
/5