คอร์สเรียน

Effective Presentation & Storytelling

เกี่ยวกับคอร์ส

หลายคนอาจรู้อยู่แล้วว่า การทำการตลาดดิจิทัล เป็นสิ่งหนึ่งที่สำคัญมากของการทำธุรกิจในโลกปัจจุบัน ที่เปลี่ยนจากการซื้อขายแบบเดิมๆ มาซื้อขายในรูปแบบของออนไลน์ แต่ปัญหาที่มักเกิดขึ้นตามมากับคนหลายๆคน นั่นคือการไม่สามารถสื่อสารหรือนำเสนอข้อมูลที่มีให้ผู้อื่นภายในทีมเข้าใจได้ รวมถึงไม่สามารถนำเสนอเนื้อหาได้ตรงกับความต้องการหรือสร้างความประทับใจให้กับกลุ่มลูกค้าของตนเองได้ด้วย ซึ่งแน่นอนว่าสิ่งนี้ส่งผลต่อการทำธุรกิจโดยตรง เพราะแม้จะมีการเก็บข้อมูลทางธุรกิจหรือวิเคราะห์ได้ดีเพียงใด ก็อาจไม่สามารถเพิ่มผลลัพธ์ทางธุรกิจให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นได้ 

สิ่งที่คุณจะได้รับ

พัฒนาทักษะการนำเสนอให้ดูมีความมั่นใจ ตั้งแต่ในส่วนของโครงสร้างการนำเสนอ การจัดวางสไลด์ การใช้ภาษาหรือท่าทางที่เหมาะสม เพื่อดึงดูดให้ผู้ฟังเกิดความประทับใจและสร้างการมีส่วนร่วม รวมถึงเทคนิคการนำเสนอโดยการใช้ “เรื่องราว” และวิธีการเปลี่ยนชุดข้อมูลให้กลายเป็นเรื่องราวทางธุรกิจที่น่าติดตาม และยกระดับการนำเสนอให้มีประสิทธิภาพ 

เนื้อหาของคอร์สนี้

  • ทักษะและพื้นฐานของการนำเสนอ เช่น ภาษา ท่าทาง และการจัดวางสไลด์ 
  • เทคนิคการเปลี่ยนข้อมูลให้กลายเป็นเรื่องราว 
  • องค์ความรู้และเครื่องมือสำหรับวางแผนการตลาด Content  
  • การเลือกใช้ Visualization ให้เหมาะสมกับการนำเสนอ 

ลงทะเบียนสนใจคอร์สนี้

 ฉันต้องการให้บริษัทฯส่งข้อมูลข่าวสารบริการและโปรโมชั่นต่างๆของ SEAC” 

 1,256 ยอดชมทั้งหมด,  2 ยอดชมวันนี้

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

หลักสูตรที่น่าสนใจเพิ่มเติม

5/5
5/5