คอร์สเรียน

Digital Marketing Fundamental ​

เกี่ยวกับคอร์ส

ปัจจุบันการตลาดดิจิทัล ได้เข้ามามีบทบาทอย่างมากในเกือบทุกๆด้านของชีวิตมนุษย์ อันเนื่องมาจากรูปแบบการทำธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงจากการซื้อขายด้วยช่องทางเดิมๆ มาอยู่ในรูปแบบของออนไลน์ จึงไม่แปลกที่การตลาดดิจิทัล จะกลายมาเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่สำคัญที่สุด ที่จะทำให้ธุรกิจของคุณประสบความสำเร็จในโลกการทำธุรกิจยุคใหม่และอาจต่อยอดให้ธุรกิจเติบโตอย่างก้าวกระโดดอีกด้วย 

สิ่งที่คุณจะได้รับ

เรียนรู้ทักษะพื้นฐานทางด้านการตลาดและการตลาดดิจิทัล เข้าใจความต้องการเชิงลึกหรือความต้องการที่แท้จริงของลูกค้าผ่านเทคนิคการตั้งคำถาม หรือเครื่องมือในการติดตามกลุ่มเป้าหมาย พัฒนาทักษะการสร้างเรื่องราวและวางแผนกลยุทธ์สำหรับผลิตภัณฑ์ของตนเองผ่านกรณีศึกษา เพื่อต่อยอดไปสู่การสร้างแผนทางการตลาดให้กับผลิตภัณฑ์ของตนเองได้อย่างเหมาะสม 

เนื้อหาของคอร์สนี้

  • วิธีการค้นหาและวิธีการใช้งานข้อมูลเชิงลึกจากลูกค้า 
  • วิธีการสร้างเรื่องราวของแบรนด์ให้มีเอกลักษณ์และทรงพลัง 
  • วิธีการวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นและโอกาสทางธุรกิจ 
  • การกำหนดกลยุทธ์ของแบรนด์และวิธีการลงมือปฏิบัติ 
  • องค์ประกอบหลักในการพัฒนากลยุทธ์และการค้นหาโอกาสทางธุรกิจ 
  • เครื่องมือที่จำเป็นสำหรับการวางแผนการตลาดดิจิทัล 

ลงทะเบียนสนใจคอร์สนี้

 ฉันต้องการให้บริษัทฯส่งข้อมูลข่าวสารบริการและโปรโมชั่นต่างๆของ SEAC” 

 959 ยอดชมทั้งหมด,  1 ยอดชมวันนี้

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

หลักสูตรที่น่าสนใจเพิ่มเติม

5/5
5/5