YournextU

คอร์สเรียน (Course)

SimpliLearn University
Digital Marketing Certified Associate

เกี่ยวกับคอร์ส (Course Description)

การตลาดดิจิทัลเป็นหนึ่งในสาขาวิชาที่เติบโตเร็วที่สุดในโลก หากต้องการเรียนรู้หลักการสำคัญของการทำการตลาดดิจิทัลแล้วนั้นผู้เรียนจำเป็นต้องมีความรู้ทั้งด้าน Search Engine Optimization (SEO), สื่อสังคมออนไลน์, pay-per-click (PPC), การเพิ่มประสิทธิภาพอัตราส่วนของการเข้าชมเนื้อหาในเว็บไซต์ (conversion) การวิเคราะห์เว็บ การตลาดผ่านเนื้อหา การตลาดผ่านอีเมล์และโทรศัพท์มือถือ นอกจากนี้การได้รับใบประกาศนียบัตรก็ถือเป็นการยืนยันว่าเรามีความเชี่ยวชาญทางด้านการตลาดดิจิทัลจริง และสามารถนำไปต่อยอดอาชีพในอนาคตได้ คอร์สเรียนนี้จึงเหมาะกับผู้ที่ต้องการเติบโตในสายงาน Digital Marketing และผู้ที่ต้องการพัฒนาทักษะเหล่านี้จนกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญ 

สิ่งที่คุณจะได้รับ (What you'll learn)

คอร์สนี้จะช่วยให้ผู้ที่สนใจทางด้านการตลาดดิจิทัล เพิ่มทักษะ ความรู้ ความสามารถ เพื่อนำไปต่อยอดในการทำงาน ผู้เรียนจะเข้าใจถึงการทำการตลาดในยุคดิจิทัล อาทิเช่น การทำ SEO, Social Media, การสร้าง content, การยิง Ads, การวิเคราะห์เว็บไซต์ และอื่นที่นักการตลาดดิจิทัลควรรู้ นอกจากนี้ผู้เรียนยังได้รับใบประกาศนียบัตรเพื่อเป็นการยืนยันว่าเรามีความเชี่ยวชาญด้านการตลาดดิจิทัลจริง เพื่อนำไปต่อยอดอาชีพในอนาคตได้ 

ผู้เรียนจะได้เรียนรู้ทักษะการตลาดดิจิทัลในทุกรูปแบบให้ได้รู้เท่าทันกับแนวโน้มการตลาดโลก หลักสูตรการตลาดดิจิทัลนี้ไม่เพียงแต่ช่วยให้ผู้เรียนเพิ่มทักษะความสามารถอย่างโดดเด่น หรือ พัฒนาความรู้ความสามารถที่มีอยู่  แต่ยังช่วยในการสร้างความก้าวหน้าในการทำงาน หลักสูตร DMCA จะช่วยให้ผู้เรียนมีความพร้อมในการเป็นนักการตลาดดิจิทัลที่สมบูรณ์และสามารถนำไปปรับใช้ได้กับการทำงานจริง ผู้เรียนจะได้รับทักษะที่ถูกต้องผ่านการฝึกฝนอย่างมากมายกับสถานการณ์จำลอง และโครงการต่างๆที่จะช่วยให้ผู้เรียนเปิดตัวแคมเปญการตลาดดิจิทัลได้   ผู้เรียนจะฝึกฝนการใช้เครื่องมือการตลาดดิจิทัลรุ่นล่าสุด เพื่อให้เกิดความชำนาญในการนำไปใช้ และมีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเพียงพอในการวางกลยุทธ์ทางด้านนี้ 

 

เนื้อหาของคอร์สนี้ (Course Detail)

 • Lession 1 : Introduction 
 • Lession 2 : Search Engine Optimization (SEO) 
 • Lession 3 : Social Media 
 • Lession 4 : Content Marketing 
 • Lession 5 : Email Marketing 
 • Lession 6 : Mobile Marketing 
 • Lession 7 : Pay Per Click (PPC) 
 • Lession 8 : Website Conversion Rate Optimization 
 • Lession 9 : Digital Analytics 
 • Lession 10 : Marketing Automation 
 • Lession 11 : Programmatic Buying 
 • Lession 12 : Tools Google Analytics 
 • Lession 13 : Tools Google AdWords Fundamentals 
 • Lession 14 : Tools Facebook 
 • Lession 15 : Tools YouTube and Video Marketing 
 • Lession 16 : Tools Twitter 
 • Lession 17 : Digital Marketing Strategy 

ลงทะเบียนสนใจคอร์สนี้ (Apply Course)

 ฉันต้องการให้บริษัทฯส่งข้อมูลข่าวสารบริการและโปรโมชั่นต่างๆของ SEAC”
“I would like SEAC to send me updated services’ information and promotions.”

Loading

หลักสูตรที่น่าสนใจเพิ่มเติม

business-playground-business-model-makeover
/5
5/5