คอร์สเรียน

DATA SCIENTIST MASTER CERTIFICATE

เกี่ยวกับคอร์ส

หลักสูตร Data Scientist Master Certification จะทำให้คุณพร้อมสำหรับการเป็นนักวิทยาศาสตร์ข้อมูลมืออาชีพ ผ่านการเรียนรู้เข้มข้นทั้งทางทฤษฎีและปฏิบัติ ทำความเข้าใจพื้นฐานโครงสร้างของข้อมูล การจัดการข้อมูล ภาษา Python และ Deep Learning ผ่านแพ็เกจ Keras และ Tensorflow รวมถึงเครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูลยอดนิยมอย่าง Tableau 

สิ่งที่คุณจะได้รับ

  • ทำความเข้าใจและเรียนรู้โครงสร้างของข้อมูลและการจัดการข้อมูล 
  • เทคนิคการสร้างโมเดลการจัดการข้อมูล เพื่อการนำข้อมูลมาวิเคราะห์ 
  • เรียนรู้การใช้แพ็กเกจ SciPy และที่เกี่ยวข้องให้การคำนวณ 

เนื้อหาของคอร์สนี้

  • Data Science with Python 
  • Machine Learning 
  • Deep Learning with Keras and TensorFlow* 
  • Tableau Training 
  • Data Science Capstone 

ลงทะเบียนสนใจคอร์สนี้

 ฉันต้องการให้บริษัทฯส่งข้อมูลข่าวสารบริการและโปรโมชั่นต่างๆของ SEAC” 

 961 ยอดชมทั้งหมด,  3 ยอดชมวันนี้

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

หลักสูตรที่น่าสนใจเพิ่มเติม

5/5
5/5