คอร์สเรียน

Data Analytics Foundation​

เกี่ยวกับคอร์ส

การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีในปัจจุบัน ได้ส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของเราเป็นอย่างมาก ทั้งในด้านของการทำงานและชีวิตส่วนตัว รวมถึงเราไม่สามารถปฏิเสธได้ว่า เรื่องของข้อมูลเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวมากยิ่งขึ้น ดังนั้นการมีทักษะด้านการวิเคราะห์ข้อมูลขั้นพื้นฐาน ก็จะช่วยส่งเสริมให้เราสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ และวิเคราะห์ความต้องการของกลุ่มลูกค้าเราได้แม่นยำมากยิ่งขึ้นด้วย 

สิ่งที่คุณจะได้รับ

พัฒนาทักษะพื้นฐานด้านการวิเคราะห์ข้อมูลโดยการใช้โปรแกรม Excel ความหมายและความสำคัญของการวิเคราะห์ทางธุรกิจ เพื่อช่วยเหลือให้เกิดการตัดสินใจทางธุรกิจในแง่มุมต่างๆได้อย่างเหมาะสม สามารถทำนายสิ่งที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตได้อย่างแม่นยำ เรียนรู้เทคนิคขั้นพื้นฐานในการใช้สถิติ วิธีการจัดระเบียบข้อมูล รวมถึงข้อผิดพลาดที่มักพบเจอจากการวิเคราะห์ข้อมูล 

เนื้อหาของคอร์สนี้

  • แนวคิดและการพัฒนา Digital mindset  
  • การวิเคราะห์ข้อมูลโดยการใช้โปรแกรม Excel 
  • พื้นฐานทางสถิติ 
  • วิธีการปกป้องข้อมูลทางธุรกิจ 

ลงทะเบียนสนใจคอร์สนี้

 ฉันต้องการให้บริษัทฯส่งข้อมูลข่าวสารบริการและโปรโมชั่นต่างๆของ SEAC” 

 918 ยอดชมทั้งหมด,  1 ยอดชมวันนี้

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

หลักสูตรที่น่าสนใจเพิ่มเติม

5/5
5/5