คอร์สเรียน

Communication & Collaboration​

เกี่ยวกับคอร์ส

การสื่อสารเป็นทักษะที่ต้องเรียนรู้และฝึกฝนเป็นประจำ และการสื่อสารไม่เพียงแต่หมายถึงการเลือกใช้ภาษาถ้อยคำเท่านั้น แต่รวมถึงการเลือกใช้วิธีการและท่าทางที่เหมาะสมต่อสถานการณ์นั้นๆด้วย ดังนั้นการได้รับเทคนิคและเครื่องมือการสื่อสารที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับบริบทของทีมตนเองได้ ก็มีโอกาสที่จะช่วยยกระดับความสำเร็จและบรรลุเป้าหมายตามที่ตั้งเอาไว้ได้ด้วยเช่นกัน 

สิ่งที่คุณจะได้รับ

เรียนรู้เทคนิคและจิตวิทยาในการสื่อสาร เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีระหว่างการทำงาน เทคนิคการสื่อสารเพื่อให้เกิดความเท่าเทียมกันระหว่างคู่สนทนา วิธีการสื่อสารเพื่อให้อีกฝ่ายกล้าแสดงออก รวมถึงการสื่อสารเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของคนภายในทีม ลดความขัดแย้ง ก่อให้เกิดการทำงานร่วมกันและเอื้อให้เกิดผลลัพธ์หรือบรรลุเป้าหมายตามที่ต้องการได้ 

เนื้อหาของคอร์สนี้

  • หลักการพื้นฐานของการสื่อสาร การฟัง การถามคำถาม ภาษาและท่าทาง 
  • พื้นฐานการบริหารความขัดแย้ง 
  • ขั้นตอนการจัดการความขัดแย้ง  
  • เคล็ดลับการเจรจาอย่างมืออาชีพ 
  • เทคนิคการโน้มน้าวใจ 

ลงทะเบียนสนใจคอร์สนี้

 ฉันต้องการให้บริษัทฯส่งข้อมูลข่าวสารบริการและโปรโมชั่นต่างๆของ SEAC” 

 1,229 ยอดชมทั้งหมด,  1 ยอดชมวันนี้

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

หลักสูตรที่น่าสนใจเพิ่มเติม

5/5
5/5