คอร์สเรียน (Course)

Building Desired Image with Style
การปรับภาพลักษณ์

เกี่ยวกับคอร์ส (Course Description)

ไม่ว่าคุณจะทำงานด้านไหน อาชีพใด ภาพลักษณ์เป็นสิ่งที่สำคัญอย่างมาก คนส่วนใหญ่มักจะตัดสินว่าใครเป็นอย่างไรจากภาพลักษณ์ที่เห็น หัวหน้าอาจจะตัดสินคุณจากลักษณะที่คุณแสดงออก ลูกค้าอาจจะตัดสินคุณจากสิ่งที่คุณแสดงให้เห็น ดังนั้น ภาพลักษณ์จึงเป็นเรื่องที่หลายคนต่างให้ความสนใจเพื่อความก้าวหน้าในการทำงาน สไตล์ภาพลักษณ์ บ่งบอกได้ถึงรสนิยม ความเป็นตัวตน หลักสูตรนี้จะเป็นเครื่องมือช่วยให้คุณใช้สไตล์ภาพลักษณ์เพื่อการแสดงออกในเชิงบวก ส่งเสริมความเป็นเอกลักษณ์ของตัวคุณ ให้ดูโดดเด่น และ ไม่เหมือนใคร
ในโลกแห่งความพลิกผัน การแข่งขันสูง ภาพลักษณ์เรียกได้ว่า เป็นสิ่งที่สร้างโอกาสให้กับหลาย ๆ คนไปสู่ความใฝ่ฝันในหลายๆ เรื่องได้ คนที่แสดงภาพลักษณ์เชิงบวกได้มาก ยิ่งมีโอกาสมากในการได้รับความไว้วางใจ และยังสร้างโอกาสที่มากกว่ากับการก้าวหน้าในสายงาน สไตล์ภาพลักษณ์ บ่งบอกได้ถึงรสนิยม ความเป็นตัวตน หลักสูตรนี้จะเป็นเครื่องมือช่วยให้คุณใช้สไตล์ภาพลักษณ์เพื่อการแสดงออกในเชิงบวก ส่งเสริมความเป็นเอกลักษณ์ของตัวคุณ ให้ดูโดดเด่น และ ไม่เหมือนใคร
หากคุณกำลังค้นหาการเปลี่ยนแปลงในชีวิต ต้องการได้รับการโปรโมท หรือ ได้ลูกค้ารายใหญ่ หรืออยากให้ลูกค้าเชื่อถือคุณมากขึ้น   การมีภาพลักษณ์ที่ชัดเจน และออกแบบภาพลักษณ์ในแบบฉบับที่คุณอยากจะสื่อกับผู้อื่นได้ จะเป็นแรงผลักดันที่สำคัญต่อความสำเร็จ ภาพลักษณ์ของคุณจะเป็นหนึ่งในตัวช่วยสำคัญให้คุณก้าวไปข้างหน้าในอาชีพการทำงาน และในชีวิตส่วนตัว

สิ่งที่คุณจะได้รับ (What you'll learn)

  • ทำไมภาพลักษณ์จึงสำคัญ
  • โมเดลภาพลักษณ์ ที่จะทำให้คุณเข้าใจได้ลึกซึ้งขึ้นถึงความสำคัญในเรื่องนี้
  • ค้นหาสไตล์ภาพลักษณ์ของตัวคุณ
  • ทำแบบทดสอบเพื่อค้นหาสไตล์ภาพลักษณ์ที่ใช่ของตัวคุณเอง
  • ออกแบบสีของตัวคุณ
  • เรียนรู้ว่าสีไม่ใช่เป็นเพียงแค่สี แต่สีของเสื้อผ้าที่เราใส่คือการสื่อสารความเป็นตัวตน
  • เรียนรู้เกี่ยวกับหลักทฤษฎีของสี และการวิเคราะห์สี
  • สร้างภาพลักษณ์เพื่อความสำเร็จ
  • เปิดโอกาสสู่การนำเสนอและการเข้าถึงคนอื่นด้วยภาพลักษณ์อย่างมืออาชีพ
  • เรียนรู้เทคนิคการวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้าแต่ละกลุ่ม

เนื้อหาของคอร์สนี้ (Course Detail)

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับทุกคนที่สนใจในการสร้างความก้าวหน้าด้วยการปรับภาพลักษณ์ สร้างตัวตนอย่างมีเอกลักษณ์ สร้างความเป็นตัวเองในรูปแบบใหม่ที่แตกต่างไปจากเดิม  ซึ่งหลังจากจบการเรียนรู้ในหลักสูตรนี้แล้ว คุณอาจจะพบว่า การดำเนินชีวิตของคุณจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป

ลงทะเบียนสนใจคอร์สนี้ (Apply Course)

 ฉันต้องการให้บริษัทฯส่งข้อมูลข่าวสารบริการและโปรโมชั่นต่างๆของ SEAC”
“I would like SEAC to send me updated services’ information and promotions.”

Loading

หลักสูตรที่น่าสนใจเพิ่มเติม

5/5