คอร์สเรียน

Branding in a nutshell: Build from the ground up
การสร้างแบรนด์

เกี่ยวกับคอร์ส

แบรนดิ้งคือตัวกลางสำคัญที่เชื่อมระหว่างองค์กร การตลาด งานขาย ให้ไปถึงลูกค้า ในวันนี้ที่แบรนด์มากมายเสนอขายสินค้าแบบเดียวกัน แบรนด์ที่แข็งแรงกว่า มีกลยุทธ์การสร้างแบรนด์ที่ดีกว่าจึงจะมีโอกาสถูกเลือกมากกว่า
แบรนด์ที่ “ดัง” ไม่ได้ “ปัง” เพราะโชคช่วย ทุกแบรนด์ที่ประสบความสำเร็จล้วนแต่เกิดจากการวางกลยุทธ์การสร้างแบรนด์และสานต่อแผนงานอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อทำให้ลูกค้าและกลุ่มเป้าหมายเข้าใจภาพลักษณ์ แนวทาง บุคลิก วิธีคิดของแบรนด์ได้อย่างถูกต้อง ตรงกับตัวตนของแบรนด์ที่ถูกดีไซน์มาเป็นอย่างดี

สิ่งที่คุณจะได้รับ

  • ความสำคัญของแบรนดิ้งในการสร้างความสำเร็จให้ธุรกิจ
  • วิธีการออกแบบและสร้างแบรนด์
  • ตัวอย่าง Brand Positioning & Brand Personality จากแบรนด์ที่ประสบความสำเร็จ
  • วิธีการสร้างแบรนด์ วางแผนกลยุทธ์และดำเนินการเพื่อทำให้แบรนด์แข็งแรงในใจลูกค้า

เนื้อหาของคอร์สนี้

คอร์สนี้จะผสมผสานทั้งเรื่องของหลักคิด ตัวอย่างของแบรนด์ต่างๆ และกิจกรรมเพื่อให้เข้าใจกระบวนการสร้างแบรนด์ให้แข็งแรงและถ่ายทอดตัวตนของแบรนด์ไปสู่กลุ่มเป้าหมายและลูกค้าผ่านสื่อและช่องทางต่างๆของแบรนด์
คอร์สนี้เหมาะสำหรับคนที่กำลังสร้างแบรนด์ สร้างธุรกิจ ทำธุรกิจ Startup, SMEs หรือคนที่กำลังคิดหรือกำลังขายของและคนสายการตลาดที่ต้องการสร้างแบรนด์ที่เข้มแข็งและสื่อสารได้อย่างตรงใจลูกค้า

ลงทะเบียนสนใจคอร์สนี้

 ฉันต้องการให้บริษัทฯส่งข้อมูลข่าวสารบริการและโปรโมชั่นต่างๆของ SEAC” 

 184 ยอดชมทั้งหมด,  2 ยอดชมวันนี้

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

หลักสูตรที่น่าสนใจเพิ่มเติม

5/5
5/5