คอร์สเรียน

AI ENGINEER MASTER CERTIFICATE

เกี่ยวกับคอร์ส

เตรียมพร้อมสำหรับการเป็น Artificial Intelligence Engineer ไปกับหลักสูตร Artificial Intelligence Engineer Master Certificate คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับพื้นฐานของ AI และ Machine Learning การวิเคราะห์ข้อมูลด้วย Python รวมไปถึงการเรียนรู้เกี่ยวกับ Deep Learning ขั้นสูง และ Computer Vision 

สิ่งที่คุณจะได้รับ

  • ทำความเข้าใจเกี่ยวกับความหมาย ตัวอย่าง และผลกระทบของปัญญาประดิษฐ์ 
  • การใช้ภาษา Python และแพ็กเกจที่เกี่ยวข้อง 
  • เจาะลึกถึงปัญญาประดิษฐ์อย่างเข้มข้นยิ่งขึ้นไปกับการเรียน Neural Networks, Deep Networks และ High-level Interfaces 

เนื้อหาของคอร์สนี้

  • Introduction to AI 
  • Data Science with Python 
  • Machine Learning 
  • Deep Learning with Keras and TensorFlow* 
  • Advanced Deep Learning and Computer Vision 
  • AI Capstone Project 

ลงทะเบียนสนใจคอร์สนี้

 ฉันต้องการให้บริษัทฯส่งข้อมูลข่าวสารบริการและโปรโมชั่นต่างๆของ SEAC” 

 578 ยอดชมทั้งหมด,  1 ยอดชมวันนี้

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

หลักสูตรที่น่าสนใจเพิ่มเติม

5/5
5/5