คอร์สเรียน

Apache Spark & Scala
เชี่ยวชาญข้อมูลด้วยการเขียนโปรแกรม

เกี่ยวกับคอร์ส

หลักสูตรรับรองประกาศนียบัตร Apache Spark และ Scala นี้ถูกออกแบบเพื่อพัฒนาให้เกิดความเชี่ยวชาญในการทำงานกับ Big Data Hadoop Ecosystem ผู้เรียนจะได้ฝึกฝนทักษะที่จำเป็นเกี่ยวกับ Framework แบบโอเพ่นซอร์ซ Apache Spark และการเขียนโปรแกรม Scala รวมถึง Spark Streaming, Spark SQL, การเขียนโปรแกรมการเรียนรู้ของเครื่องการเขียนโปรแกรม GraphX และ Shell Scripting Spark

สิ่งที่คุณจะได้รับ

  • เข้าใจข้อจำกัดของ MapReduce และบทบาทของ Spark เพื่อการรับมือกับข้อจำกัดนั้น
  • เข้าใจหลักการเบื้องต้น ของภาษาการเขียนโปรแกรม Scala และคุณลักษณะต่างๆ
  • ควบคุมกระบวนการติดตั้ง Spark ในรูปแบบ แสตนอโลนคลัสเตอร์
  • พัฒนาความเชี่ยวชาญในการใช้ Resilient Distributed Datasets (RDD) เพื่อใช้สร้างแอปพลิเคชันใน Spark
  • พัฒนาให้เชี่ยวชาญใน Structured Query Language: SQL โดยใช้ SparkSQL
  • เข้าใจอย่างละเอียดเกี่ยวกับคุณลักษณะของ Spark streaming
  • เข้าใจและเชี่ยวชาญเกี่ยวกับคุณลักษณะของ Spark ML programming และ GraphX programming

ลงทะเบียนสนใจคอร์สนี้

 ฉันต้องการให้บริษัทฯส่งข้อมูลข่าวสารบริการและโปรโมชั่นต่างๆของ SEAC” 

 168 ยอดชมทั้งหมด,  1 ยอดชมวันนี้

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

หลักสูตรที่น่าสนใจเพิ่มเติม

5/5
5/5