คอร์สเรียน

Agile Leader​

เกี่ยวกับคอร์ส

โลกปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการใช้ชีวิตหรือการทำงาน ดังนั้นแล้ว การมีความพร้อมที่จะปรับเปลี่ยนตลอดเวลาจะช่วยให้เราสามารถปรับตัวและพร้อมรับมือกับโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนี้ได้ ดังนั้นการใช้ Framework ที่เหมาะสมในการทำงาน จะช่วยให้เราทำงานได้คล่องตัวและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังเพิ่มโอกาสที่โปรเจกต์จะประสบความสำเร็จมากยิ่งขึ้นด้วย

สิ่งที่คุณจะได้รับ

เข้าใจความหมายและความสำคัญของการใช้แนวคิด Agile ในการนำทีม เรียนรู้วิธีการสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานแบบ Agile ผ่านองค์ประกอบ 4 แบบ รวมถึงเรียนรู้ขั้นตอน องค์ความรู้พื้นฐานและวิธีการดำเนินงานแบบ SCRUM ผ่านมุมมองของผู้นำ และวิธีการนำไปใช้ในบริบทการทำงานจริง 

เนื้อหาของคอร์สนี้

  • แนวคิดและหลักการที่สำคัญของ Agile 
  • องค์ประกอบที่สำคัญของ Agile  
  • วิธีการสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานแบบ Agile  
  • การใช้วิธีการดำเนินงานแบบ SCRUM 

ลงทะเบียนสนใจคอร์สนี้

 ฉันต้องการให้บริษัทฯส่งข้อมูลข่าวสารบริการและโปรโมชั่นต่างๆของ SEAC” 

 807 ยอดชมทั้งหมด,  1 ยอดชมวันนี้

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

หลักสูตรที่น่าสนใจเพิ่มเติม

5/5
5/5