คอร์สเรียน

Emotional Intelligence
ใช้อารมณ์​ อย่างฉลาด

เกี่ยวกับคอร์ส

ความฉลาดทางด้านอารมณ์จะช่วยให้คุณได้รับเทคนิคและวิธีการในการควบคุมความคิดและอารมณ์ความรู้สึกของตัวเองให้คงที่ เพื่อการแสดงออกอย่างเหมาะสม รู้ถึงข้อดี และ ข้อเสีย ของแต่ละอารมณ์ ช่วยในเรื่องของการรักษาความสัมพันธ์กับผู้อื่น ไม่ว่าจะเป็นเจ้านาย ลูกน้อง เพื่อนร่วมงาน คนในครอบครัว และคนรอบข้าง ดังนั้นการรู้เท่าทันอารมณ์ของตัวเราจึงเป็นหัวใจสำคัญ ที่จะสร้างและพัฒนาตัวเองในแบบที่ดีที่สุดได้ 

สิ่งที่คุณจะได้รับ

  1. รับรู้ถึงอารมณ์ของตัวเองที่กำลังเกิดขึ้นในสถานการณ์ต่างๆ 
  2. สามารถควบคุมอารมณ์ได้ และรู้ว่าจะแสดงออกอย่างไรให้เหมาะสม  
  3. รู้วิธีการใช้อารมณ์ให้เป็น ในแต่ละสถานการณ์ 
  4. วิธีการเป็นตัวของตัวเองโดยที่ยังเป็นคนที่ใส่ใจความรู้สึกของคนรอบข้าง 
  5. วิธีสื่อสารได้ดีขึ้น แก้ไขปัญหาได้ตรงจุด และรักษาความสัมพันธ์กับคนรอบข้าง  
  6. ทำงานและใช้ชีวิตอย่างมีความสุขมากขึ้น 

เนื้อหาของคอร์สนี้

 • ความฉลาดทางอารมณ์คืออะไร และสำคัญอย่างไร 
 • ระดับความฉลาดทางอารมณ์ของตนเองในแต่ละด้าน 
 • วิธีการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ 
 • ฝึกฝนการจับความคิดและอารมณ์ของตนเอง  
 • เทคนิคการเปลี่ยนความคิดของตนเอง 

 

คอร์สนี้มีการเรียน 2 รูปแบบ (ต้องทำแบบประเมินความฉลาดทางอารมณ์ก่อนเข้าเรียน 

  • เรียนสดที่ตึก FYI Center : จำนวน 2 ครั้ง ครั้งละ 3 ชั่วโมง 30 นาที 
  • เรียนสดผ่าน Zoom : จำนวน 3 ครั้ง ครั้งละ 2 ชั่วโมง 

 

          

 

 

ลงทะเบียนสนใจคอร์สนี้

 ฉันต้องการให้บริษัทฯส่งข้อมูลข่าวสารบริการและโปรโมชั่นต่างๆของ SEAC” 

 15,571 ยอดชมทั้งหมด,  9 ยอดชมวันนี้

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

หลักสูตรที่น่าสนใจเพิ่มเติม

5/5
5/5