คอร์สเรียน

หากรู้จักที่จะลุก ก็ไม่กลัวที่จะล้ม 1

เกี่ยวกับคอร์ส

การดำเนินชีวิต เปรียบเสมือนกับการเดินทางของเรือใบ ที่กัปตันเรือจะต้องสามารถรับมือกับสภาพอากาศต่างๆ เพื่อนำร่องฝ่าท้องทะเลสู่จุดหมายปลายทางอย่างที่ตั้งใจ
หลักสูตรนี้จะช่วยให้ทุกคนเข้าใจกระบวนการ ของการตระหนักรู้ สร้างแรงจูงใจ คิดประเมินเหตุการณ์ และวิธีปฏิบัติที่สนับสนุนการฟื้นฟูตัวเอง (Resilience) เพื่อสามารถรับมือกับวิกฤตต่างๆในชีวิต
หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ
• บุคคลในทุกสายอาชีพ ทั้งพนักงาน เจ้าของธุรกิจ รวมไปถึงนักศึกษา

สิ่งที่คุณจะได้รับ

EP 1:
Module 1: Defining Resilience
Module 2: Attention for Positive and Negative Events
Module 3: Beliefs about Positive and Negative Events

ลงทะเบียนสนใจคอร์สนี้

 ฉันต้องการให้บริษัทฯส่งข้อมูลข่าวสารบริการและโปรโมชั่นต่างๆของ SEAC” 

 164 ยอดชมทั้งหมด,  2 ยอดชมวันนี้

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

หลักสูตรที่น่าสนใจเพิ่มเติม

5/5
5/5