บทความ

resilience คือ

Resilience คำแห่งปีที่คนยุคนี้ต้องรู้จัก