บทความ

Empathy

ทำไม-empathy-ถึงสำคัญ_PjMem

ทำไม EMPATHY ถึงสำคัญ? ในวันที่องค์กรต้องเร่งสร้างสรรค์นวัตกรรมที่โดนใจผู้ใช้งาน