บทความ

ทักษะสำคัญ

skills-that-workers-must-have_LDXkP

“รู้รอบ รู้ลึก” แบบ T-Shaped & M-Shaped Skills ทักษะที่คนทำงานทุกระดับต้องมี

ทักษะอะไรที่ต้องมี-ถ้าอยากมีงานทำในอนาคต_Sgej9

ทักษะอะไรที่ต้องมี ถ้าอยากมีงานทำในอนาคต