บทความ

ทักษะสำคัญ

“รู้รอบ รู้ลึก” แบบ T-Shaped & M-Shaped Skills ทักษะที่คนทำงานทุกระดับต้องมี

ทักษะอะไรที่ต้องมี ถ้าอยากมีงานทำในอนาคต