บทความ

Blog

SEAC จับมือ ทูตฟินแลนด์ – Code School Finland พัฒนาครู ดันหลักสูตร Coding สร้างทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ให้เด็กไทย

จุดไฟในตัวด้วยแนวคิดแบบ Growth Mindset​

ทำไม Essential Skills ถึงเป็นสิ่งที่ทุกคนควรมีในปี 2022

คุณสมบัติพนักงานในฝัน ที่องค์กรชั้นนำจะไม่ปล่อยให้หลุดมือ!

แบ่งเวลาทำงาน ให้เวิร์กกว่าเดิม

ไม่อยากตกงาน ต้องหมั่นเรียนรู้

ปรับวิธีคิดให้เติบโตแบบ Growth Mindset

ปรับ Mindset เข้าสู่ยุค Post Covid

เป็นผู้นำแบบน้ำครึ่งแก้ว

Power skills กุญแจปลดล็อกความสำเร็จของปี 2022

ประโยชน์ที่คาดไม่ถึงของการ Upskill & Reskill พนักงาน