คอร์สเรียน

The Four Houses of DISC
จิตวิทยาด้านบุคลิกภาพ

เกี่ยวกับคอร์ส

DISC เครื่องมือการประเมินพฤติกรรมที่องค์กรใช้ในการพัฒนาทักษะการสื่อสารและพัฒนาบุคลากร

สามารถทำความเข้าใจ จุดแข็ง จุดอ่อนของคนแต่ละประเภท สามารถเป็นตัวช่วยในการบริหารทีมที่มีคนหลากหลายแบบให้ได้ผลลัพธ์ที่ต้องการ

สิ่งที่คุณจะได้รับ

  • ทักษะการประเมินลักษณะนิสัยของตัวเองและผู้อื่น
  • เข้าใจความแตกต่างของคน 4 ประเภท
  • ทักษะการปรับตัวให้เข้ากับลักษณะนิสัยของเพื่อนร่วมงานเพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุด

เนื้อหาของคอร์สนี้

DISC 1
– ลักษณะพฤติกรรมของเราเป็นอย่างไร
– จะรู้ได้อย่างไรว่าคนอื่นมีลักษณะพฤติกรรมแบบไหน
– ลักษณะพฤติกรรมกับสไตล์การทำงาน
DISC 2
– เข้าใจแรงกระตุ้นของแต่ละลักษณะพฤติกรรม
– ปรับพฤติกรรมอย่างไรให้ทำงานได้กับคนทุกแบบ
– แจกงานอย่างไรให้เหมาะสมกับสไตล์ของแต่ละคน
DISC 3
– ฝึกปรับพฤติกรรมให้เข้ากับคนแต่ละสไตล์ในสถานการณ์จริง
– Do และ Don’t ของแต่ละสไตล์
– ฝึกปรับพฤติกรรมเพื่อสัมภาษณ์งาน

 5,353 ยอดชมทั้งหมด,  48 ยอดชมวันนี้

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

หลักสูตรที่น่าสนใจเพิ่มเติม

5/5
5/5