คอร์สเรียน

The Four Houses of DISC
อ่านคนให้ออก โน้มน้าวคนให้เป็น

เกี่ยวกับคอร์ส

The 4 Houses of DISC  เล่าถึงบุคลิกของคน 4 ประเภท ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว แตกต่างกันออกไป คุณจะได้เรียนรู้ถึงการเข้าหาและสานสัมพันธ์กับคนแต่ละประเภทนั้น ทำความเข้าใจ จุดแข็ง จุดอ่อนของคนแต่ละประเภท รวมถึงตัวเราเอง เพื่อเป็นตัวช่วยในการหาวิธีการสื่อสารกับผู้อื่น 

ถ้าคุณรู้จักตัวเอง รู้จักเพื่อนร่วมงานหรือคนรอบข้างมากเท่าไหร่ จะส่งผลให้คุณสามารถวางแผนแนวทางในการทำงาน การเลือกใช้แนวทางในการสื่อสาร และมอบหมายงาน หน้าที่ ต่าง ๆ ได้อย่างตรงจุดและ ตรงความสามารถ แบบไม่เกิดการขัดแย้งกัน ดังนั้นการเข้าใจและการสื่อสารโน้มน้าวในคนแต่ละประเภทนั้นจึงเป็นสิ่งสำคัญ  

สิ่งที่คุณจะได้รับ

 • การเข้าใจตัวเอง ว่าตัวเองนั้น ถนัดและเหมาะกับทักษะไหน  
 • รู้ว่าตัวเองเป็นคนประเภทไหน ในคน 4 ประเภท 
 • ประเมินผู้อื่นเป็นและสามารถจัดแยกประเภทคนผู้อื่นได้  
 • เข้าใจคนรอบตัวมากยิ่งขึ้น 
 • รู้วิธีการเข้าหาหรือสื่อสารกับคนแต่ละประเภท  
 • รู้วิธีการโน้มน้าวผู้อื่น ให้คนอื่นสามารถทำตามความต้องการ 

เนื้อหาของคอร์สนี้

 • “D I S C” คืออะไร และมีหลักการอย่างไร  
 • แนวโน้มพฤติกรรมของมนุษย์ทั้ง 4 ประเภท     
 • รับรู้ว่าตนเองเป็นคนประเภทไหน 
 • ทำความเข้าใจว่าคนแต่ละประเภทมีความต้องการหรือแรงจูงใจอะไร  
 • วิธีการปรับพฤติกรรมตนเองให้เข้ากับคนแต่ละแบบ

 

คอร์สนี้มีการเรียน 2 รูปแบบ  

  • เรียนสดที่ตึก FYI Center​ : จำนวน 2 ครั้ง ครั้งละ 3 ชั่วโมง 30 นาที 
  • เรียนสดผ่าน Zoom : จำนวน 3 ครั้ง ครั้งละ 2 ชั่วโมง

 

          

 

 

ลงทะเบียนสนใจคอร์สนี้

 ฉันต้องการให้บริษัทฯส่งข้อมูลข่าวสารบริการและโปรโมชั่นต่างๆของ SEAC” 

 17,962 ยอดชมทั้งหมด,  1 ยอดชมวันนี้

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

หลักสูตรที่น่าสนใจเพิ่มเติม

5/5
5/5