คอร์สเรียน

Growth Mindset
พัฒนาความคิด

เกี่ยวกับคอร์ส

เราทุกคนล้วนอยากประสบความสำเร็จและมีความสุข แต่พอเกิดสถานการณ์บางอย่างที่ไม่ได้คาดหวังไว้ สิ่งที่ตั้งใจไว้ว่าจะทำบางครั้งก็อาจมีอันต้องล้มเลิกไป ดังนั้นเราควรจะรู้ที่จะเปลี่ยนแนวคิดให้มีกรอบความคิดแบบเติบโตเพื่อเอาชนะอุปสรรคเหล่านี้ได้โดยไม่รู้สึกแย่กับตัวเอง

 

สิ่งที่คุณจะได้รับ

 • เรียนรู้ที่จะเปิดใจกับตัวเองเพื่อกล้าเปิดรับการเปลี่ยนแปลง ปัญหา หรือ สิ่งใหม่ๆที่จะเข้ามาในชีวิต
 • ทำให้คุณรู้วิธีมองโลกอีกแบบเพื่อทำให้คุณสบายใจและก้าวไปข้างหน้าได้อย่างเต็มประสิทธิภาพด้วยหลักความคิดที่เป็นรูปธรรม และประยุกต์ใช้ได้ทุกสถานการณ์

เนื้อหาของคอร์สนี้

 • Growth Mindset 1/3:
  – ความแตกต่างระหว่าง Growth Mindset กับ Fixed Mindset
  – ความสำคัญและคุณค่าของการมี Growth Mindset ในโลกแห่งการเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรงและรวดเร็ว – ระดับของการมี Fixed – Growth Mindset ในตนเอง
  – สิ่งที่มีบทบาทต่อการเพิ่ม Growth Mindset ที่จะส่งผลในเชิงบวก
  Growth Mindset 2/3:
  – วิธีการเปลี่ยนจาก Fixed Mindset สู่ Growth Mindset
  – วิธีการนำ Growth Mindset ไปใช้ในชีวิตประจำวันและส่งผลในเชิงบวก
  – การวางแผน และแนวทางการปฏิบัติในการนำ Growth Mindset มาใช้
  – การมี Growth Mindset ส่งผลอย่างไรต่ออนาคต
  Growth Mindset 3/3:
  การประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิด Growth mindset วิธีการจากภายนอกสู่ภายใน Outside in Approach

 

 14,896 ยอดชมทั้งหมด,  61 ยอดชมวันนี้

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

หลักสูตรที่น่าสนใจเพิ่มเติม

5/5
5/5