คอร์สเรียน

Growth Mindset
คิดนอกกรอบเป็น รับมือกับปัญหาได้
(เรียนสดแบบกลุ่มผ่าน Zoom)

เกี่ยวกับคอร์ส

สร้างกระบวนการคิดเพื่อทำลายกำแพงของแนวคิดว่า“ฉันคงทำไม่ได้” หรือ “ล้มเหลวอีกแล้ว เลิกดีกว่า” จะถูกสร้างใหม่ ปรับเปลี่ยนให้กลายเป็นพลังบวกและแรงผลักดัน ให้กล้าที่จะมองอุปสรรคเป็นความท้าทาย ออกแบบมาเพื่อพัฒนากรอบแนวคิดที่จำเป็นต่อการเติบโตของเด็กในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 

บ่อยครั้งหลายคนไม่รู้ว่าอุปสรรคที่ขวางเรากับความสำเร็จเอาไว้คือ “ตัวของเราเอง” เหตุที่เป็นอย่างนั้นก็เพราะว่าบางครั้งเรามีกับดักทางความคิด มีกรอบความคิดที่ปิดกั้น (Fixed Mindset) มักยึดติดกับความคิดและวิธีการทำแบบเดิมๆ โดยไม่เคยเปิดโอกาสให้ตัวเองได้ลองหาความรู้ใหม่และทดลองแก้ไขปัญหาด้วยวิธีอื่น ดังนั้นการพัฒนาตัวเองให้มี Growth Mindset หรือกรอบความคิดที่เปิดกว้างให้เราสามารถพัฒนาการเรียนรู้ได้อย่างไม่สิ้นสุดนั้นสำคัญมาก ยิ่งเรารู้เร็ว ก็ยิ่งนำไปต่อยอดรับมือกับอุปสรรคและสร้างความสำเร็จในชีวิตได้

สิ่งที่คุณจะได้รับ

หลังออกจากคลาสเวิร์กชอป จากประโยคที่พูดกันจนติดปากเวลาเจอบททดสอบยากๆ ว่า “ฉันคงทำไมได้” หรือ “ล้มเหลวอีกแล้ว เลิกดีกว่า” จะถูกปรับเปลี่ยนให้กลายเป็นพลังบวกและแรงผลักดัน ให้กล้าที่จะมองอุปสรรคเป็นความท้าทาย เวลาเจอสิ่งยากๆ เราก็จะมองว่า “ฉันทำได้ เมื่อฉันพัฒนาทักษะนี้ให้เก่งกว่านี้” หรือ “การล้มเหลวครั้งนี้จะทำให้ฉันเก่งขึ้น” นอกจากคลาสนี้จะช่วยพัฒนาทักษะ Growth Mindset แล้ว ยังให้น้องๆได้พัฒนาทักษะชีวิต C ตัวสำคัญอีกด้วย นั่นก็คือ Confidence ความมั่นใจในตัวนั่นเอง ถึงหลายคนจะมองว่าทักษะความมั่นใจไม่ใช่เรื่องสำคัญลำดับแรกๆ แต่ลองคิดในทางกลับกัน หากเรามีความสามารถเพียงพอและมีทัศนคติที่ดีแล้ว แต่หากขาดความมั่นใจในการลงมือทำหรือแสดงความคิดเห็น การที่จะประสบความสำเร็จได้ในชีวิตจริงนั้นย่อมเป็นเรื่องยาก 

เนื้อหาของคอร์สนี้

บททดสอบที่ 0: Intro อุ่นเครื่องกันหน่อย 

บททดสอบที่ 1: มาเปลี่ยนแนวคิดแบบ “ตายตัว” ให้เป็นแนวคิดแบบ “เติบโต” กันเถอะ 

บททดสอบที่ 2: เติบโตด้วยเทคนิค Stay Start Stop 

บททดสอบที่ 3: ชวนคุย ชวนโค้ช เรื่อง Growth Mindset 

บททดสอบที่ 4: ตั้งเป้าหมายให้อยู่ใน STRETCH Zone 

บททดสอบที่ 5: เทคนิคพิชิต “ความกลัว” (ตอนที่1) 

บททดสอบที่ 6: เทคนิคพิชิต “ความกลัว” (ตอนที่2) 

บททดสอบที่ 7: รับมือกับความเปลี่ยนแปลง 

 

เรียนสดแบบกลุ่ม ผ่าน Zoom : จำนวน 4 ครั้ง ครั้งละ 2 ชั่วโมง 

 

ลงทะเบียนสนใจคอร์สนี้

 ฉันต้องการให้บริษัทฯส่งข้อมูลข่าวสารบริการและโปรโมชั่นต่างๆของ SEAC” 

 5,214 ยอดชมทั้งหมด,  1 ยอดชมวันนี้

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

หลักสูตรที่น่าสนใจเพิ่มเติม

5/5
5/5