คอร์สเรียน

Build Character for The Future (DISC)
: Middle School
รู้ก่อนเริ่มได้เร็ว

เกี่ยวกับคอร์ส

การรู้จักตัวตนภายในของตนเองอย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้น ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาบุคลิกภาพ เสริมจุดแข็งปรับปรุงจุดด้อย รวมถึงช่วยส่งเสริมการเติบโตภายในอันเป็นรากฐานสำคัญของชีวิต นอกจากนี้น้องๆ ยังจะได้เรียนรู้และทำความเข้าใจผู้อื่นที่มีคาแรกเตอร์แตกต่างหลากหลาย ทำให้เราสามารถปรับตัวเข้ากับสังคมใหม่ๆ ได้ดีและช่วยหลีกเลี่ยงความขัดแย้งในการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นได้  

ทำไมต้องเรียนคอร์สนี้ 

การเข้าใจจุดเด่นและจุดควรระวังของตนเองอย่างถ่องแท้ เป็นสเต็ปแรกในการเพิ่มศักยภาพการแข่งขันที่มีประสิทธิภาพ ทำให้เราค้นพบสไตล์การทำงานของตัวเอง รู้ว่าเราควรใช้วิธีการเรียนรู้และฝึกฝนรูปแบบใดเพื่อปูทางไปสู่ความสำเร็จ นอกจากนี้คลาส DISC : Discover Your Character ยังเปิดโอกาสให้เราได้พบเจอเพื่อนใหม่ต่างโรงเรียนต่างสังคม จึงเป็นการฝึกปรับตัวเข้ากับผู้อื่นและได้เรียนรู้วิธีสื่อสารกับคนหลายสไตล์ไปในตัวอีกด้วย  

ในหลักสูตรนี้ เราจะได้พัฒนาตนเองในหลากหลายมิติ ผ่านการทำความเข้าใจตนเอง และผู้อื่น โดยหลักสูตร Build Character for Future ระดับสากลด้วยโมเดล DISC มีการเรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติจริงด้วยกิจกรรมที่สนุกสนานเพื่อเข้าใจคน 4 สไตล์ เพื่อให้เราสามารถอ่านคนออก ตระหนักรู้ตนเอง เข้าใจคนรอบข้างของเราซึ่งจะช่วยลดความขัดแย้งที่อาจจะเกิดขึ้นระหว่างตัวเราและเพื่อน หรือ ตัวเราและครอบครัว เพื่อทำให้เราใช้ชีวิตร่วมกันได้อย่างราบรื่นและมีความสุข  

สิ่งที่คุณจะได้รับ

  • DISC จะเป็นพื้นที่แห่งการค้นหาตัวตน 
  • เรียนรู้เรื่องความแตกต่างหลากหลายของพฤติกรรมมนุษย์ 
  • ทำให้เราเข้าใจเหตุผลที่แฝงอยู่ในการกระทำของคนรอบตัวอย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้น 
  • เครื่องมือที่ช่วยให้เราปรับเปลี่ยนวิธีการสื่อสารให้เหมาะสมกับแต่ละบุคคล 

เนื้อหาของคอร์สนี้

บททดสอบที่ 0: Preview build character for future the series 

บททดสอบที่ 1: มาทำความรู้จัก “ตัวฉัน” กันเถอะ 

บททดสอบที่ 2: ทำยังไงถ้าไม่รู้จักตัวเองดีพอ 

บททดสอบที่ 3: ทำยังไงให้รู้เขา-รู้เรา-เข้าถึง 

บททดสอบที่ 4: ชวนคุย ชวนโค้ช เรื่องนิสัยแบบไหนโตไปสดใสและสำเร็จ 

บททดสอบที่ 5: สุดยอดนักปรับตัว… ยืดหยุ่นท่าไหน เมื่อเจอคนต่างอย่างสุดขั้ว 

บททดสอบที่ 6: หัวร้อน ปรี้ดแตก ทะเลาะแหลก เชิญทางนี้ 

บททดสอบที่ 7: ทำตัวยังไงให้เป็นคน Nice อยู่กับใครก็แฮปปี้ 

 158 ยอดชมทั้งหมด,  1 ยอดชมวันนี้

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

หลักสูตรที่น่าสนใจเพิ่มเติม

5/5
5/5