คอร์สเรียน

SimpliLearn University
Agile Scrum Master

เกี่ยวกับคอร์ส

หลักสูตรสำหรับคนทำงานทุกคน เพื่อให้ได้มาซึ่งการบริหารจัดการงานอย่างมีประสิทธิภาพ และมีความสุขกับการทำงานมากยิ่งขึ้น วิธีการ Agile Scrum เป็นที่นิยมอย่างสูงในหมู่คนทำงาน ผู้เรียนจะได้เรียนรู้แนวคิดที่สำคัญของ Agile เพื่อนำไปใช้ในการทำงาน ค้นพบวิธีการนำทีม พัฒนาและส่งมอบผลิตภัณฑ์คุณภาพสูง และสร้างแนวทางการปฏิบัติให้เกิดขึ้นในองค์กร การฝึกอบรมนี้ จะช่วยทำให้ผู้เรียนสามารถนำไปใช้กับตนเองและใช้กับในองค์กร พร้อมทั้งสร้างการเป็นผู้ริเริ่มในการนำหลักการ Agile ด้วย เหมาะสำหรับผู้ที่จะเริ่มเข้าสู่วัยทำงานหรือผู้ที่ต้องการจัดการการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

สิ่งที่คุณจะได้รับ

หลักแนวคิดแบบ Agile จะช่วยให้การทำงานได้มีการสื่อสารและการลงมือทำงานร่วมกันได้อย่างคล่องตัวในทุกกระบวนการทำงาน นอกจากนี้ผู้เรียนจะได้เรียนรู้หลักการทำ Scrum ที่เป็นการนำแนวคิดของหลัก Agile มาเพื่อช่วยให้สามารถระบุปัญหาที่มีความซับซ้อนและเปลี่ยนแปลงบ่อยเพื่อที่จะสามารถส่งมอบผลิตภัณฑ์หรือโปรเจคได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด นอกจากนี้ผู้เรียนจะเป็นผู้เชี่ยวชาญด้าน Scrum โดยจะเพิ่มความสามารถในการพัฒนาและส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงให้กับลูกค้า และประยุกต์ใช้แนวคิด Scrum กับองค์กร ด้วยการปรับใช้วิธีการแบบ Agile ผ่านการฝึกปฏิบัติ ผู้เรียนจะสามารถเพิ่มมูลค่าทางธุรกิจ และยังลดความเสี่ยงต่างๆที่มีโอกาสเกิดขึ้นได้อีกด้วย 

เมื่อเข้าใจหลักการของ Agile Scrum จะทำให้ผู้เรียนพร้อมที่จะแก้ไขอุปสรรคและปัญหาที่อาจกระทบกับทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ และยังสามารถคอยโค้ชทีมให้สามารถทำงานร่วมกันและส่งมอบ โปรเจค หรือ ไอเดีย ที่มีคุณค่าทางธุรกิจออกมาได้ นอกจากนี้ยังส่งเสริมให้ทีมรู้หน้าที่ของตัวเองมากขึ้น ทำให้ทำงานได้รวดเร็วและได้งานที่มีคุณภาพมากขึ้น 

เนื้อหาของคอร์สนี้

Lesson 0 : Course Introduction  

Lesson 1 :  Agile way of  thinking 

Lesson 2 : Other Agile Frameworks 

Lesson 3 : Scrum Events and Artifacts 

Lesson 4 : Scrum Roles 

Lesson 5 : Agile Estimating Planning Monitoring and Control 

Lesson 6 : Agile on Complex Projects 

Lesson 7 : Adopting Agile 

Lesson 8 : What’s next? 

ลงทะเบียนสนใจคอร์สนี้

 ฉันต้องการให้บริษัทฯส่งข้อมูลข่าวสารบริการและโปรโมชั่นต่างๆของ SEAC” 

 2,533 ยอดชมทั้งหมด,  1 ยอดชมวันนี้

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

หลักสูตรที่น่าสนใจเพิ่มเติม

5/5
5/5