f

Lorem ipsum dolor sit amet consectetuer

You may like:

Work Efficiency: Applying Agile Principles

Work Efficiency Applying Agile Principles

เมื่อแผนผังองค์กรสมัยนี้ไม่เหมือนสมัยก่อน และวิธีการทำงานแบบ agile ก็ไม่ได้จำกัดอยู่แค่แผนก IT อีกต่อไป ทุกคนไม่ว่าจะตำแหน่งหน้าที่อะไรก็สามารถเรียนรู้ที่จะปรับวิธีการทำงานให้คล่องตัวขึ้นกว่าเดิมได้ในโลกยุค disruption วิธีการทำงานแบบ agile ใช้ได้กับทุกคนตั้งแต่พนักงานไปจนผู้บริหาร
คอร์สนี้จะปูพื้นฐานการทำงานที่มีประสิทธิภาพ และสร้างความเคยชินให้กับวิธีทำงานแบบก้าวไปเป็นขั้นตอนอย่างไม่หยุดยั้ง

4Line Learning: Online

ระยะเวลาเรียน: ตามเวลาที่สะดวก

สถานที่เรียน: ที่ไหนก็ได้

  • เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานโดยการนำวิธีคิดแบบ agile ไปใช้
  • เข้าใจรูปแบบขององค์กรในยุคใหม่ และความสัมพันธ์ของการทำงานในส่วนต่างๆ ในระนาบเดียวกัน
  • ปรับเปลี่ยนบรรยากาศในการทำงานให้มีความยืดหยุ่น และสร้างคุณค่าให้กับคนทำงานมากว่าเดิม
  • บริหารจัดการเวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยการวางแผนและใช้เครื่องมือในการบริหารเวลา
  • เข้าใจการใช้ตาราง Eisenhower Matrix ในการจัดลำดับความสำคัญ วิธีการทำงานแบบ Getting Things Done รวมถึงวิธี Three States of Matter
  • วิธีบริหารจัดการอีเมล์ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและสมาธิในการทำงานสูงสุด
  • วิธีคัดเลือกคนเพื่อสร้างทีมที่มีประสิทธิภาพ และมีความเป็นทีม
  • เปลี่ยนวิธีบริหารจัดการของคุณเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้ทีมงานในทุกๆ วัน
  • เลือกวิธีจัดการกับวิกฤต และความขัดแย้งในทีมได้อย่างถูกต้อง
  • เข้าใจประโยชน์ของการถอยออกมามองภาพรวมเพื่อพัฒนาวิธีการทำงาน

เมื่อโลกของการทำงานเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิง เป็นผลมาจากทั้งเทคโนโลยี และความคาดหวังจากคนทำงาน ในทางปฎิบัติแล้ว เราจะปรับตัวให้ทันการเปลี่ยนแปลงนี้ได้อย่างไรบ้าง วิธีหนึ่งก็คือ การหาแรงบันดาลใจจากวิธีที่ใช้ได้ผลมาแล้ว นั่นก็คือการทำงานแบบ agile เครื่องมือแบบบริษัท startup และระบบการบริหารองค์กรแบบแนวราบ (horizontal organisational systems) ตามแบบบริษัทที่มีหัวคิดอิสระ

ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้บริหารหรือพนักงาน คอร์สนี้จะช่วยพัฒนาประสิทธิภาพ พร้อมทั้งสร้างวัฒนธรรมในการพัฒนาในที่ทำงาน

ถ้าคุณกำลังสนใจลงเรียนคอร์ส Work Efficiency: Applying Agile Principles สมัครสมาชิกครั้งเดียวเพื่อเรียนทั้งหลักสูตร พร้อมคอนเทนต์ระดับโลกอื่นๆ อีกมากมายได้วันนี้