มาทำความรู้จัก! ปัญญาประดิษฐ์คืออะไร?

เมื่อพูดถึงการทำงานในยุคปัจจุบัน AI หรือ  ปัญญาประดิษฐ์ คือสิ่งที่พัฒนามาอย่างต่อเนื่องและเข้ามามีบทบาทในการทำงานมากขึ้นทุกวัน และอาจบอกได้ว่าปัญญาประดิษฐ์คือหนึ่งในตัวการที่เข้ามาทำงานแทนมนุษย์ในรูปแบบต่างๆ จนอาจจะทำให้เราเข้าสู่ยุคหุ่นยนต์อย่างเต็มตัว ทำให้เกิด Digital Disruption ขึ้น เป็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในรูปแบบใหม่และส่งผลกระทบต่อการทำงานในรูปแบบเดิม แล้วเราจะอยู่ในยุคที่ AI เข้ามามีบทบาทได้อย่างไร?

 

ก่อนอื่นต้องมาทำความรู้จักกันเสียก่อนว่า AI หรือ ปัญญาประดิษฐ์ คืออะไร? ปัญญาประดิษฐ์นั้นคือ เทคโนโลยีที่มีการออกแบบและพัฒนาให้มีการทำงานเหมือนสมองมนุษย์โดยที่เน้นตอบโต้กับผู้ใช้งานโดยตรง โดยที่ปัญญาประดิษฐ์จะเน้นเหตุผลและแนวคิดที่คล้ายหรือเลียนมนุษย์แบบ เพื่อให้สามารถทำงานได้คล้ายมนุษย์มากที่สุด และจำเป็นที่จะต้องมีการประยุกต์อย่างต่อเนื่องเพื่อที่จะได้สามารถใช้งานปัญญาประดิษฐ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

ปัญญาประดิษฐ์คืออะไร ทำไมจึงจำเป็นอย่างมากในยุคปัจจุบัน

 

AI หรือปัญญาประดิษฐ์ คือหนึ่งในเทคโนโลยีที่มีการเรียนรู้ซ้ำๆ ผ่านการเก็บข้อมูลเดิมๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและด้วยความแม่นยำ สม่ำเสมอ โดยที่สามารถเรียนรู้แบบก้าวหน้าได้ ไม่ว่าจะเป็นการศึกษาจากข้อมูลเดิมหรือการรับข้อมูลใหม่ จึงช่วยให้การทำงานมีประสิทธิภาพ และสามารถวิเคราะห์ข้อมูลได้มากกว่าเดิม จึงได้ผลการวิเคราะห์ที่ลึก และแม่นยำมากที่สุด โดยที่จะสามารถนำข้อมูลนั้นๆ มาประยุกต์ได้อย่างสูงสุด โดยเฉพาะการวิเคราะห์ข้อมูล Big Data ที่ปัญญาประดิษฐ์เข้ามาช่วยให้สามารถวิเคราะห์แบบจำลองได้แม่นยำมากยิ่งขึ้น

 

สำหรับมุมของคนทำงาน ถ้าปัญญาประดิษฐ์คือสิ่งที่พัฒนาได้ เราก็ต้องมีการพัฒนาตนเองได้เช่นกัน เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลง ทั้งด้านการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่เพื่อนำมาใช้งานในด้านธุรกิจ และการเพิ่มทักษะด้านการต่อยอดและแปลงข้อมูลเชิงเทคนิค ให้มาอยู่ในรูปแบบของภาพหรือย่อยข้อมูลให้เล็กลงและทำความเข้าใจได้ง่าย

 

นอกจากนี้การฝึกทักษะการคิด วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อนนั้น ถือเป็นอีกหนึ่งทักษะที่สำคัญไม่แพ้กัน เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งความสามารถในด้านทักษะเรื่องการทำงาน การสื่อสาร และความยืดหยุ่นในการทำงานก็จำเป็นที่จะต้องพัฒนาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สามารถปรับเปลี่ยนวิธีการสื่อสารให้เหมาะสม รวมไปถึงทักษะความคิดสร้างสรรค์ที่จะเข้ามาช่วยให้สามารถฝึกด้านการคิดให้สามารถทำงานได้อย่างดีอีกด้วย

 

YourNextU มาพร้อมกับแผนการเรียนเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ที่ออกแบบมาเพื่อคุณโดยเฉพาะ ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มทักษะตนเองในด้านการสื่อสาร การผลิตงานอย่างสร้างสรรค์ การทำความเข้าใจพฤติกรรมมนุษย์ ไปจนถึงแผนการเรียนที่จะฝึกให้คุณสามารถใช้งาน Data และเครื่องมือเพื่อทำการวิเคราะห์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมไปถึงการฝึกทักษะสำหรับผู้นำสำหรับโลกอนาคต เพิ่มทักษะการจัดการและบริหารทีมให้มีประสิทธิภาพ และในด้านการต่อยอดธุรกิจ ที่คุณสามารถเลือกเรียนได้ตามต้องการ

Loading

บทความอื่นๆ