Agile (อไจล์) คืออะไร?

Agile (อไจล์) คืออะไร?

ในโลกปัจจุบัน คำว่า Agile นั้นกำลังเป็นที่กล่าวถึงในแวดวงธุรกิจ ไม่ว่าคุณจะฟัง Podcast หรือว่าดู Live ต่างๆ คำว่า Agile มักจะถูกกล่าวถึงอยู่บ่อยๆ เพราะว่าในตอนนี้หลากหลายองค์กรชั้นนำของโลก อาทิ Lego Digital Solution หรือ Playstation Network ก็ได้เปลี่ยนวิธีการทำงานจากแบบเดิมมาใช้วิธีแบบ Agile กันแล้ว

เราเชื่อว่าจุดเริ่มต้นที่ดีที่สุดในการทำความรู้จักกับ Agile คือการทำความเข้าใจ 4 หัวใจสำคัญ หรือที่เรียกว่า Agile Manifesto ซึ่งเป็นแนวคิดสำหรับการพัฒนาซอฟต์แวร์ที่วิศวกร 17 คนร่วมกันคิดค้นขึ้นมาในปี 2001

 

ในเวลาต่อมา Agile Manifesto ได้ถูกปรับใช้อย่างแพร่หลายในธุรกิจต่างๆ โดยเฉพาะในกระบวนการผลิตหรือสร้างสรรค์อะไรสักอย่างเพื่อตอบโจทย์กลุ่มเป้าหมายหรือลูกค้า ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้จากการทำงานแบบ Agile โดยยึด 4 หัวใจสำคัญเป็นแนวทางก็คือ คุณภาพงานดีขึ้น ความผิดพลาดน้อยลง รวมถึงคุณค่าและประสิทธิภาพในการทำงานที่เพิ่มมากขึ้น

Agile Manifesto หัวใจสำคัญ 4 ข้อประกอบไปด้วย

 

#เน้นการสื่อสาร มากกว่าขั้นตอนและเครื่องมือ – ทีมควรสื่อสารและพูดคุยกันอยู่เสมอ เมื่อทุกคนรู้ว่าใครกำลังทำอะไร ถึงขั้นตอนไหน และเห็นภาพใหญ่ร่วมกัน โอกาสที่จะเกิดความผิดพลาดก็น้อยลง ส่วนขั้นตอนหรือเครื่องมือเป็นแค่ส่วนหนึ่ง ผลงานจะสำเร็จได้ก็เพราะความสามารถของคนในทีมต่างหาก

#เน้นผลงานที่ใช้ได้จริง มากกว่างานเอกสาร – การที่ทีมมารวมตัวกันสร้างสรรค์หรือผลิตอะไรสักอย่าง ปลายทางของทุกคนคือสินค้า บริการ หรือผลิตภัณฑ์ที่ใช้งานได้จริง ไม่ใช่กองเอกสารที่ถึงแม้จะครบถ้วนทุกหน้า แต่ความจริงแล้วไม่ได้ให้ประโยชน์อะไรแก่ลูกค้าเลย

#ร่วมมือกับลูกค้า มากกว่าต่อรองสัญญา – ถึงจะมีสัญญาข้อตกลงต่างๆ วางอยู่ตรงหน้า แต่ทีมควรมีความยืดหยุ่นเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า ถ้าเราไม่ปรับตัวและร่วมมือกับลูกค้า ผลิตภัณฑ์ที่ออกมาก็คงจะไม่ใช่สิ่งที่ดีที่สุดแน่นอน

#รับมือกับการเปลี่ยนแปลง มากกว่ายึดอยู่กับแผนอย่างเดียว – ทีมควรทำงานด้วยความเข้าใจว่าการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา หัวหน้าทีมควรกระจายอำนาจให้กับลูกทีมในการวางแผนงาน เพราะหากเกิดการเปลี่ยนแปลง พวกเขาจะได้รับมือได้อย่างทันที

 

แล้ว Agile Mindset คือะไร?

แนวคิดในการสร้างความคล่องแคล่วในการทำงาน ความยืดหยุ่น และการปรับตัวอย่างรวดเร็วให้เข้ากับสถานการณ์และสภาพแวดล้อมในปัจจุบัน ส่งเสริมให้ทุกคนในทีมรู้จักร่วมมือกันแก้ปัญหาต่างๆ อย่างตรงไปตรงมาและชัดเจน

 

Agile Mindset มีองค์ประกอบหลัก 3 อย่าง ได้แก่

  1. ความไม่แน่นอน (Instability)
  2. การเข้าใจว่าทุกอย่างไม่สามารถเป็นไปตามแผนของเราได้ (Unpredictability)
  3. การหันมาร่วมมือกันแก้ไขปัญหาให้เกิดความคล่องตัวในการทำงาน (Collaboration)

 

หากเราเข้าใจถึงแก่นของ Agile Mindset วิธีการปฏิบัติก็ไม่ใช่เรื่องยาก โดยการปฏิบัตินั้นมีอยู่ 2 เรื่องใหญ่ๆ คือการทำงานร่วมกัน (Interaction) และการทำให้เห็นภาพใหญ่ร่วมกัน (Visualization)

 

ทีมที่มีแนวคิดแบบ Agile จะได้เปรียบในหลายๆ สถานการณ์ เช่น หากทีมกำลังประสบกับปัญหา ทำให้งานไม่ดำเนินไปตามแผนที่กำหนดไว้ แทนที่จะจ้องจับผิดเพื่อนร่วมทีมหรือโทษใครคนใดคนหนึ่ง แต่ทีมที่คิดแบบ Agile จะเข้าใจถึงธรรมชาติของงานว่าทุกอย่างไม่มีอะไรแน่นอน ช่วยกันปรับแผนงาน และร่วมมือแก้ปัญหาให้ลุล่วงไปได้ ส่งผลให้งานนั้นสำเร็จในที่สุด

 

Loading

บทความอื่นๆ