f

Lorem ipsum dolor sit amet consectetuer

You may like:

Virtual Learning

เพราะเราใส่ใจ เสียงของคุณจึงสำคัญ พบกับ 3 รูปแบบการเรียนรู้ใหม่ ให้คุณเข้าถึงการเรียนรู้ที่ YourNextU ได้ง่ายมากยิ่งขึ้น

เข้าเรียนได้ไม่ว่าจะอยู่ที่บ้าน ที่ทำงาน หรือ ตามที่ตนเองสะดวก

การถ่ายทอดสด การเรียนการสอนจากห้องเรียนที่ The Garage ผ่าน Zoom Meeting

เป็นการนำคลาสเรียนแบบ InLine หรือ Classroom มาถ่ายทอดสด

เข้าเรียนได้ไม่ว่าจะอยู่ที่บ้าน ที่ทำงาน หรือตามที่ตนเองสะดวก

ห้องเรียนออนไลน์ สอนสด โดยเทรนเนอร์จาก YourNextU ผ่านระบบ Zoom Meeting

เป็นการนำคลาสเรียนแบบ InLine หรือ Classroom มาสอนผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

เข้าเรียนได้ไม่ว่าจะอยู่ที่บ้าน ที่ทำงาน หรือตามที่ตนเองสะดวก 

พัฒนาทักษะด้าน Technical Skills เตรียมพร้อมกับโลกอนาคตที่กำลังจะเปลี่ยนแปลง ผ่านแอพพลิเคชั่น “Cisco Webex Meeting” โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ จาก Simplilearn

เลือกเรียนได้ 2 รูปแบบการเรียนรู้ คือ English session หรือ TH Translation แปลภาษาไทย โดยผู้เชี่ยวชาญจาก SEAC

แล้วจะเลือกเรียนแบบไหนดี?

LIVE Classroom Broadcast

*เหมาะกับคนที่โต้ตอบหรือมีส่วนร่วมบางครั้ง

  • บรรยากาศเหมือนมาเรียนด้วยตัวเองที่ The Garage
  • สำหรับคลาสเรียนที่มีตัวต่อ หรือ ซีรีย์ สามารถเรียนร่วมกับรูปแบบการเรียนอื่นๆ ได้
  • พูดคุย โต้ตอบ กับเทรนเนอร์หรือเพื่อนร่วมคลาสเรียนได้ในช่วงการทำกิจกรรมหรือช่วงที่เปิดให้ถามคำถาม

Virtual Classroom

*เหมาะกับคนที่เน้นการโต้ตอบ ชอบการมีส่วนร่วม

  • สอนสดแบบห้องเรียนออนไลน์
  • สำหรับคลาสเรียนที่มีตัวต่อ หรือ ซีรีย์ ไม่สามารถเรียนร่วมกับรูปแบบการเรียนอื่นๆ ได้
  • พูดคุย โต้ตอบ กับเทรนเนอร์หรือเพื่อนร่วมคลาสเรียนได้อย่างเต็มที่

Simplilearn Virtual Seminar

*เหมาะกับคนที่เน้นพัฒนา Technical Skills

  • สอนสดแบบห้องเรียนออนไลน์
  • พูดคุย โต้ตอบ กับเทรนเนอร์ได้ในช่วงที่เปิดให้ถามคำถาม
  • English Session ไม่จำเป็นต้องมาที่ SEAC 
  • TH Translation ต้องมาเรียนที่ SEAC (ไม่ต้องพกคอมพิวเตอร์มา)

ลงทะเบียนได้แล้ววันนี้

YourNextU